اجتماعی

حصار چسترتون: آنچه را که نمی‌فهمید، خراب نکنید!

/chesterton-fence

حصار چسترتون یک قاعده ساده است که در اصل به احترام و حفظ تاریخ و فرهنگ یک جامعه اشاره می‌کند. این قاعده توصیه می‌کند که قبل از اینکه تصمیمی درباره تغییر قوانین، سنت‌ها یا سیستم‌های موجود بگیرید، باید دلایل و میزان اثرات آن را به طور کامل بررسی کنید.