جورج سیمل (Georg Simmel)
مدیریت

جورج سیمل (Georg Simmel)

جامعه شناس آلمانی که در قرن نوزدهم و بیستم میلادی زندگی کرد و به بررسی روابط اجتماعی و تأثیر آن&zwnj...