آموزش

بحران کاهش ارزش دانشگاه ها

/the-college-devaluation-crisis

جیسون وینگارد، استدلال می‌کند که کالج‌های ایالات متحده نمی‌توانند همگام با چشم‌انداز مهارت‌هایی که به سرعت در حال تکامل هستند، همگام شوند.