خودشناسی

اعتماد به نفس سریع | Quick Confidence

/quick-confidence

مشاور رهبری و نویسنده پرفروش سلنا رضوانی مجموعه ای از نکات  قابل اجرا را برای افزایش اعتماد به نفس شما ارائه می دهد.