اقتصاد

مکتب اقتصادی شیکاگو

/chicago-school-of-economics

مکتب شیکاگو یک مکتب اقتصادی نئوکلاسیک است که در دهه ۱۹۳۰ در دانشگاه شیکاگو ایجاد شد. اصل اساسی مکتب شیکاگو آن است که در یک اقتصاد، بازارهای آزاد به بهترین وجه منابع را تخصیص می‌دهند و بهتر است برای دستیابی به رونق اقتصادی، دولت حداقل مداخله یا حتی هیچ مداخله‌ای نداشته باشد.


مهم‌ترین مکاتب اقتصادی

/the-most-important-economic-schools

دانستن مکاتب اقتصادی جهان نقش مهمی در درک و تحلیل پدیده‌های اقتصادی دارد. در زمینه اقتصاد، مکاتب مختلف نگرش‌ها، تئوری‌ها و رویکردهای متفاوتی را دربارهٔ علم اقتصاد ارائه می‌دهند.


مارکسیسم اقتصادی | Marxism economic

/marxism-economic

نظریه اقتصادی مارکسیستی به عنوان یک جزء اصلی از مارکسیسم، تلاش می‌کند تا ساختار اقتصادی جامعه را تحلیل کند و نقش آن در تشکیل و تعیین سایر جوانب اجتماعی و سیاسی را بررسی کند. در اساس، مارکسیسم اقتصاد را به عنوان مبنای اصلی برای تبیین تاریخ و تحولات اجتماعی در نظر می‌گیرد.