بازاریابی

نسل سوم بازاریابی | 3.0 Marketing

/marketing-3

بازاریابی نسل سوم به عنوان یک الگوی جدید بازاریابی، سه بُعد مهم را مورد توجه قرار می‌دهد: محصولات، مشتریان و روح انسان. این مفهوم می‌گوید که بازاریابی باید به طور همزمان بر روی این سه جنبه تمرکز داشته باشد تا به نتایج موفقیت‌آمیزی دست یابد.


ده گناه مرگبار بازاریابی | Ten Deadly Marketing Sins

/ten-deadly-marketing-sins

کاتلر با تشریح نسخه خود از 10 گناه مرگبار بازاریابی و نحوه جبران آنها، راه حل های عقلانی را برای این مشکلات ارائه می دهد.