1. تئوری مدیریت علمی (مدیریت کلاسیک):

تئوری مدیریت علمی، یا مدیریت کلاسیک، یکی از اصول‌گرایانه‌ترین مدل‌های مدیریت است که توسط فردریک تیلور در قرن بیستم مطرح شد. این تئوری بر اساس علم و روش‌های دقیق تحلیلی استوار است و هدف آن بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها از طریق استفاده از تجزیه و تحلیل عملیات و بهینه‌سازی روش‌ها و فرایندهای کاری است.

تیلور در این تئوری، به مطالعه علمی و دقیق عملیات کاری پرداخت و تلاش کرد تا با تجزیه و تحلیل مراحل کاری و تعیین استانداردهای دقیق، روش‌های بهینه برای اجرای کارها و تقسیم وظایف بین کارکنان ارائه دهد. او با تأکید بر تقسیم کار و تخصص‌بندی، بهبود کارایی و افزایش تولید را به عنوان مهمترین هدف در نظر گرفت.

تئوری مدیریت علمی به تجزیه و تحلیل عملیات کاری، تعیین استانداردهای دقیق، انجام آزمایش‌های علمی برای بهبود عملکرد و استفاده از پاداش‌ها و تنبیه‌ها برای تحقق این استانداردها تکیه می‌کند. این تئوری تأکید بر کارهای قابل اندازه‌گیری و قابل کنترل دارد و به منظور بهبود کارایی، استفاده بهینه از منابع و افزایش تولید استفاده می‌شود.

با وجود اینکه تئوری مدیریت علمی در دهه‌های گذشته تأثیر قابل توجهی در محیط کار و سازمان‌ها داشته است، اما در سال‌های اخیر، مدل‌های مدیریتی جدیدتری که بر توسعه انسان‌محور و همکاری تأکید می‌کنند، برتری یافته‌اند.

تاریخچه:

 • اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
 • در دوران انقلاب صنعتی و رشد سریع کارخانجات

پیشگامان:

 • فردریک تیلور: پدر مدیریت علمی
 • هنری فایول
 • فرانک گیلبرت

مفاهیم کلیدی:

 • تقسیم کار: تجزیه وظایف پیچیده به وظایف ساده‌تر
 • استانداردسازی وظایف: تعیین روش‌های انجام کار برای هر وظیفه
 • مطالعه زمان و حرکت: تجزیه و تحلیل دقیق حرکات و زمان لازم برای انجام هر وظیفه
 • سیستم‌های پرداخت مشوقی: پرداخت دستمزد بر اساس عملکرد و بهره‌وری

تمرکز اصلی این تئوری بر

 • کارایی: انجام کارها با کمترین اتلاف زمان و منابع
 • بهره‌وری: تولید بیشترین مقدار محصول یا خدمات با استفاده از کمترین منابع

مفاهیم کلیدی تئوری

 • تقسیم کار: تجزیه وظایف پیچیده به وظایف ساده‌تر و قابل آموزش
 • استانداردسازی: تعیین روش‌های انجام کار برای هر وظیفه
 • مطالعه زمان و حرکت: تجزیه و تحلیل دقیق حرکات و زمان لازم برای انجام هر وظیفه
 • سیستم‌های پرداخت مشوقی: پرداخت دستمزد بر اساس عملکرد و بهره‌وری

اهداف:

 • افزایش کارایی و بهره‌وری
 • کاهش هزینه‌ها
 • افزایش سودآوری

مزایای:

 • افزایش کارایی و بهره‌وری
 • کاهش هزینه‌ها
 • افزایش نظم و انضباط
 • ایجاد سیستم‌های پاداش و انگیزه

معایب:

 • تمرکز بیش از حد بر کارایی و ماشین‌آلات
 • نادیده گرفتن نیازهای انسانی
 • ایجاد خستگی و نارضایتی در کارکنان
 • عدم انعطاف‌پذیری

انتقادات:

 • تمرکز بیش از حد بر ماشین و نادیده گرفتن انسان
 • عدم توجه به خلاقیت و ابتکار کارکنان
 • ایجاد محیط کار خسته کننده و طاقت فرسا

کاربرد:

 • در خطوط تولید انبوه و وظایف تکراری
 • در سازمان‌هایی که به دنبال افزایش کارایی و بهره‌وری هستند

مثال

 • خط تولید مونتاژ خودرو: خط تولید مونتاژ خودرو نمونه‌ای از کاربرد تئوری مدیریت علمی است. وظایف در خط تولید مونتاژ ساده و تکراری هستند و به طور دقیق

تئوری‌های مرتبط:

 • تئوری مدیریت اداری
 • تئوری بوروکراسی

2. تئوری مدیریت اداری:

تئوری مدیریت اداری، یا مدیریت اداری کلاسیک، یکی از مدل‌های مهم در حوزه مدیریت است که در قرن بیستم توسط هنری فیوول در دانمارک و هنری فایول در فرانسه مطرح شد. این تئوری بر اساس ساختار سلسله مراتبی و تعیین وظایف و مسئولیت‌ها در سازمان‌ها تمرکز دارد.

تئوری مدیریت اداری به منظور ایجاد نظم و انضباط در سازمان‌ها، استفاده از سلسله مراتب سازمانی، تعیین ساختارهای سازمانی و تخصیص وظایف و مسئولیت‌ها طراحی شده است. این تئوری تأکید بر اجرای دقیق و استاندارد فرآیندها و فرمالیتها دارد و به تعیین ساختارهای واضح و تقسیم وظایف بین اعضای سازمان توجه می‌کند.

یکی از مبانی اصلی تئوری مدیریت اداری تقسیم وظایف است، به طوری که هر فرد در سازمان مسئولیت وظایف مشخصی را داشته باشد و این وظایف بر اساس تخصص و مهارت‌ها تعیین شود. این تئوری بر ارتباطات عمودی در سازمان تأکید دارد، به این معنی که تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی از سطوح بالاتر به سطوح پایین‌تر انجام می‌شود.

به عنوان یک تئوری کلاسیک، مدیریت اداری بر بهره‌وری و کارایی سازمان تمرکز داشته و بر اصولی مانند تقسیم کار، اختصاص منابع، استانداردها و کنترل تأکید می‌کند. این تئوری در دهه‌های گذشته تأثیر قابل توجهی در سازمان‌ها داشته است، اما در سال‌های اخیر، تمرکز بر مدل‌های مدیریتی جدیدتری که بر توسعه انسانی، همکاری و اثربخشی سازمانی تأکید می‌کنند، بیشتر شده است.

تاریخچه:

 • اوایل قرن بیستم
 • در دوران رشد سریع سازمان‌ها و پیچیده‌تر شدن وظایف مدیریتی

پیشگام:

 • هنری فایول: پدر تئوری مدیریت اداری

مفاهیم کلیدی:

 • تقسیم کار: تفکیک وظایف مختلف در سازمان
 • اختیار و مسئولیت: تفویض اختیار به همراه مسئولیت
 • انضباط: اطاعت از قوانین و مقررات
 • وحدت فرماندهی: دریافت دستورات از یک سرپرست
 • وحدت رهبری: یکپارچگی در هدایت و رهبری
 • نظم و ترتیب: ساماندهی و نظم بخشیدن به امور
 • عدالت و انصاف: برخورد عادلانه با کارکنان
 • ثبات و پایداری: ایجاد ثبات و پایداری در سازمان
 • ابتکار عمل: تشویق کارکنان به ابتکار عمل
 • روحیه یگانگی: ایجاد روحیه یگانگی و همبستگی در بین کارکنان

اهداف:

 • ایجاد نظم و ساختار در سازمان
 • افزایش کارایی
 • ارتقای اثربخشی
 • کاهش اصطکاک و تنش در سازمان
 • ایجاد ثبات و پایداری
 • تشویق به ابتکار عمل
 • ایجاد روحیه یگانگی

مزایای:

 • ایجاد نظم و ساختار در سازمان
 • افزایش کارایی
 • ارتقای اثربخشی
 • کاهش اصطکاک و تنش در سازمان
 • ایجاد ثبات و پایداری
 • تشویق به ابتکار عمل
 • ایجاد روحیه یگانگی
 • بهبود هماهنگی و انسجام در سازمان
 • ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری
 • افزایش بهره‌وری و راندمان

معایب:

 • انعطاف‌پذیری پایین
 • بوروکراسی
 • کندی در تصمیم‌گیری
 • تمرکز بر سلسله مراتب و عدم توجه به خلاقیت و ابتکار کارکنان
 • عدم توجه به شرایط محیطی و تغییرات سریع

انتقادات:

 • انعطاف‌پذیری پایین: تئوری مدیریت اداری انعطاف‌پذیری پایینی دارد و در شرایطی که محیط به سرعت تغییر می‌کند، کارآمد نیست.
 • بوروکراسی: تمرکز بر قوانین و مقررات می‌تواند منجر به بوروکراسی و کندی در فرآیندها شود.
 • تمرکز بر سلسله مراتب: تئوری مدیریت اداری بر سلسله مراتب تاکید دارد و خلاقیت و ابتکار کارکنان را نادیده می‌گیرد.
 • عدم توجه به شرایط محیطی: این تئوری شرایط محیطی و تغییرات سریع را نادیده می‌گیرد.

کاربرد:

 • سازمان‌های بزرگ و پیچیده: تئوری مدیریت اداری در سازمان‌های بزرگ و پیچیده که وظایف متعددی دارند، مفید است.
 • سازمان‌هایی که به دنبال ثبات و پایداری هستند: این تئوری می‌تواند به سازمان‌هایی که به دنبال ثبات و پایداری هستند، کمک کند.
 • سازمان‌های دولتی: تئوری مدیریت اداری در سازمان‌های دولتی که ساختار سلسله مراتبی دارند، کاربرد دارد.

مثال:

 • دولت‌ها: دولت‌ها نمونه‌ای از کاربرد تئوری مدیریت اداری هستند. دولت‌ها ساختار سلسله مراتبی دارند و وظایف متعددی را انجام می‌دهند.
 • ارتش: ارتش نمونه دیگری از کاربرد تئوری مدیریت اداری است. ارتش ساختار سلسله مراتبی دارد و انضباط در آن بسیار مهم است.

تئوری‌های مرتبط:

 • تئوری مدیریت علمی: تمرکز بر کارایی و بهره‌وری
 • تئوری بوروکراسی: تمرکز بر قوانین و مقررات
 • تئوری روابط انسانی: تمرکز بر نیازهای انسانی

3. تئوری بوروکراسی:

تئوری بوروکراسی یکی از مهمترین تئوری‌های مدیریت است که توسط ماکس وبر در قرن بیستم مطرح شد. این تئوری بر اصول و مفاهیم بوروکراسی، که به معنای ساختارها و روش‌های مدیریتی مبتنی بر قواعد و ضوابط است، تمرکز دارد.

بوروکراسی به معنای یک ساختار سازمانی است که بر پایه تقسیم وظایف، سلسله مراتب و اختیارات مشخص، استانداردها و قوانین دقیق، فرمالیتها و اجرای صحیح و سرپرستی مستقل بنا شده است. بوروکراسی در تلاش است تا با ایجاد یک ساختار منظم و قابل پیش‌بینی، عملکرد کارکنان و سازمان را بهبود بخشد.

تئوری بوروکراسی بر اصولی مانند تخصیص وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس تخصص، استفاده از معیارهای عادلانه برای انتخاب و ارتقاء کارکنان، روش‌های استاندارد برای انجام کارها و تصمیم‌گیری مقتدر و مستقل تأکید دارد. در این تئوری، رعایت قوانین و ضوابط، اجرای دقیق و صحیح فرآیندها و مسئولیت‌پذیری مهم است.

بوروکراسی به عنوان یک ساختار سازمانی منظم و قابل پیش‌بینی شناخته می‌شود، اما در عمل می‌تواند به مشکلاتی مانند بیروکراسی بیش از حد، بیروکراسی سنتی، کندی در اتخاذ تصمیمات و عدم انعطاف‌پذیری منجر شود.

تئوری بوروکراسی در دهه‌های گذشته تأثیر قابل توجهی در سازمان‌ها داشته است و همچنان نقش مهمی در تحلیل و بررسی ساختارهای سازمانی دارد. با این حال، بسیاری از مدیران و نظریه‌پردازان مدیریت به دنبال مدل‌های جدیدتری هستند که بتوانند بهتر با تغییرات و چالش‌های محیطی سازگار شوند و بر توسعه انعطاف‌پذیری و خلاقیت در سازمان تأکید داشته باشند.

تاریخچه:

 • اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
 • در دوران رشد سریع سازمان‌ها و پیچیده‌تر شدن وظایف مدیریتی

پیشگام:

 • ماکس وبر: پدر تئوری بوروکراسی

مفاهیم کلیدی:

 • تقسیم کار: تجزیه وظایف پیچیده به وظایف ساده‌تر
 • سلسله مراتب: وجود سلسله مراتب مشخص در سازمان
 • قوانین و مقررات: وجود قوانین و مقررات مدون برای انجام وظایف
 • غیرشخصی بودن: برخورد عادلانه و بدون تبعیض با همه افراد
 • انتخاب بر اساس شایستگی: انتخاب افراد بر اساس تخصص و مهارت
 • تمرکز بر عقلانیت: تمرکز بر تصمیم‌گیری عقلانی و منطقی

اهداف:

 • ایجاد نظم و ساختار در سازمان
 • افزایش کارایی
 • ارتقای اثربخشی
 • کاهش اصطکاک و تنش در سازمان
 • ایجاد ثبات و پایداری

مزایای:

 • ایجاد نظم و ساختار در سازمان
 • افزایش کارایی
 • ارتقای اثربخشی
 • کاهش اصطکاک و تنش در سازمان
 • ایجاد ثبات و پایداری
 • تخصص گرایی و افزایش مهارت
 • افزایش هماهنگی و انسجام در سازمان
 • ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری
 • افزایش بهره‌وری و راندمان

معایب:

 • انعطاف‌پذیری پایین
 • بوروکراسی
 • کندی در تصمیم‌گیری
 • تمرکز بر سلسله مراتب و عدم توجه به خلاقیت و ابتکار کارکنان
 • عدم توجه به شرایط محیطی و تغییرات سریع
 • خطر جمود و ایستایی
 • عدم پاسخگویی به نیازهای مشتریان

انتقادات:

 • انعطاف‌پذیری پایین: تئوری بوروکراسی انعطاف‌پذیری پایینی دارد و در شرایطی که محیط به سرعت تغییر می‌کند، کارآمد نیست.
 • بوروکراسی: تمرکز بر قوانین و مقررات می‌تواند منجر به بوروکراسی و کندی در فرآیندها شود.
 • تمرکز بر سلسله مراتب: تئوری بوروکراسی بر سلسله مراتب تاکید دارد و خلاقیت و ابتکار کارکنان را نادیده می‌گیرد.
 • عدم توجه به شرایط محیطی: این تئوری شرایط محیطی و تغییرات سریع را نادیده می‌گیرد.
 • خطر جمود و ایستایی: تمرکز بر قوانین و مقررات می‌تواند منجر به جمود و ایستایی در سازمان شود.
 • عدم پاسخگویی به نیازهای مشتریان: تمرکز بر بوروکراسی و سلسله مراتب می‌تواند منجر به عدم پاسخگویی به نیازهای مشتریان شود.

کاربرد:

 • سازمان‌های بزرگ و پیچیده: تئوری بوروکراسی در سازمان‌های بزرگ و پیچیده که وظایف متعددی دارند، مفید است.
 • سازمان‌هایی که به دنبال ثبات و پایداری هستند: این تئوری می‌تواند به سازمان‌هایی که به دنبال ثبات و پایداری هستند، کمک کند.
 • سازمان‌های دولتی: تئوری بوروکراسی در سازمان‌های دولتی که ساختار سلسله مراتبی دارند، کاربرد دارد.

مثال:

 • دولت‌ها: دولت‌ها نمونه‌ای از کاربرد تئوری بوروکراسی هستند. دولت‌ها ساختار سلسله مراتبی دارند و وظایف متعددی را انجام می‌دهند.
 • ارتش: ارتش نمونه دیگری از کاربرد تئوری بوروکراسی است. ارتش ساختار سلسله مراتبی دارد و انضباط در آن بسیار مهم است.

تئوری‌های مرتبط:

 • تئوری مدیریت علمی: تمرکز بر کارایی و بهره‌وری
 • تئوری مدیریت اداری: تمرکز بر نظم و ساختار
 • تئوری روابط انسانی: تمرکز بر نیازهای انسانی

4. تئوری روابط انسانی:

تئوری روابط انسانی یکی از مهمترین تئوری‌های مدیریت است که در دهه 1930 میلادی توسط التون مایو و گروهی از محققان در هاروارد مطرح شد. این تئوری تاکید دارد که رضایت و احساسات کارکنان در سازمان‌ها تأثیر قابل توجهی در عملکرد و بهره‌وری آنها دارد.

تئوری روابط انسانی بر این اصل تمرکز دارد که کارکنان به عنوان اجزای حیاتی سازمان، نیازهای اجتماعی و روابط انسانی مثبت را تجربه می‌کنند. این تئوری بر این ایده تأکید دارد که رضایت و مشارکت کارکنان بهبود عملکرد سازمان را به دنبال دارد و برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای سازمان را ترویج می‌کند.

تئوری روابط انسانی به منظور ایجاد فضای کاری مهارت‌افزایی، تعامل مثبت و تشویق همکاری و تعاون بین کارکنان تمرکز دارد. این تئوری بر رفع نیازهای اجتماعی و احساس ارتباط و تعلق کارکنان به سازمان تأکید دارد. به عنوان مثال، تشویق به همکاری، شنیدن فعال، ارائه بازخورد مثبت و تقویت ارتباطات بین اعضای سازمان از جمله رویکردهای این تئوری است.

با تأکید بر روابط انسانی، در این تئوری به مدیریت بر اساس مشارکت و دموکراسی توجه می‌شود. فرضیه مایو این است که احساسات و نیازهای اجتماعی کارکنان نقش بسزایی در رضایت و انگیزه کاری آنها دارند. بنابراین، برای بهبود عملکرد و رضایت کارکنان، مدیران باید به این نیازها و احساسات توجه کنند و برقراری روابط انسانی مثبت و مؤثر را ترویج کنند.

تئوری روابط انسانی به عنوان یکی از تئوری‌های مهم مدیریت، نقش مهمی در توسعه رویکردهای مدیریتی انسان‌محور و اهمیت ارتباطات و روابط اجتماعی در سازمان‌ها داشته است. این تئوری بهبود فرهنگ سازمانی، ایجاد محیطی متقابل و حمایتی برای کارکنان و توجه به نیازهای انسانی در سازمان را تأکید می‌کنتئوری روابط انسانی یکی از مهمترین تئوری‌های مدیریت است که در دهه 1930 میلادی توسط التون مایو و گروهی از محققان در هاروارد مطرح شد. این تئوری تأکید دارد که رضایت و احساسات کارکنان در سازمان‌ها تأثیر قابل توجهی در عملکرد و بهره‌وری آنها دارد.

تئوری روابط انسانی بر این اصل تمرکز دارد که کارکنان به عنوان اجزای حیاتی سازمان، نیازهای اجتماعی و روابط انسانی مثبت را تجربه می‌کنند. این تئوری بر این ایده تأکید دارد که رضایت و مشارکت کارکنان بهبود عملکرد سازمان را به دنبال دارد و برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای سازمان را ترویج می‌کند.

تئوری روابط انسانی به منظور ایجاد فضای کاری مهارت‌افزایی، تعامل مثبت و تشویق همکاری و تعاون بین کارکنان تمرکز دارد. این تئوری بر رفع نیازهای اجتماعی و احساس ارتباط و تعلق کارکنان به سازمان تأکید دارد. به عنوان مثال، تشویق به همکاری، شنیدن فعال، ارائه بازخورد مثبت و تقویت ارتباطات بین اعضای سازمان از جمله رویکردهای این تئوری است.

با تأکید بر روابط انسانی، در این تئوری به مدیریت بر اساس مشارکت و دموکراسی توجه می‌شود. فرضیه مایو این است که احساسات و نیازهای اجتماعی کارکنان نقش بسزایی در رضایت و انگیزه کاری آنها دارند. بنابراین، برای بهبود عملکرد و رضایت کارکنان، مدیران باید به این نیازها و احساسات توجه کنند و برقراری روابط انسانی مثبت و مؤثر را ترویج کنند.

تئوری روابط انسانی به عنوان یکی از تئوری‌های مهم مدیریت، نقش مهمی در توسعه رویکردهای مدیریتی انسان‌محور و اهمیت ارتباطات و روابط اجتماعی در سازمان‌ها داشته است. این تئوری بهبود فرهنگ سازمانی، ایجاد محیطی متقابل و حمایتی برای کارکنان و توجه به نیازهای انسانی در سازمان را تأکید می‌کند

تاریخچه:

 • اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰
 • در پاسخ به تمرکز تئوری‌های کلاسیک بر کارایی و بهره‌وری

پیشگامان:

 • التون مایو: پدر تئوری روابط انسانی
 • فریتز روتلیسبرگر: از دیگر پیشگامان تئوری روابط انسانی

مفاهیم کلیدی:

 • انگیزه‌های انسانی: تمرکز بر انگیزه‌های انسانی و نیازهای اجتماعی افراد
 • اهمیت گروه‌های غیررسمی: نقش گروه‌های غیررسمی در رفتار و عملکرد افراد
 • ارتباطات: اهمیت برقراری ارتباطات موثر در سازمان
 • رهبری: نقش رهبری در ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان
 • رضایت شغلی: اهمیت رضایت شغلی در عملکرد افراد

اهداف:

 • افزایش کارایی و بهره‌وری
 • ارتقای اثربخشی
 • کاهش اصطکاک و تنش در سازمان
 • ایجاد ثبات و پایداری
 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش تعهد سازمانی

مزایای:

 • افزایش کارایی و بهره‌وری
 • ارتقای اثربخشی
 • کاهش اصطکاک و تنش در سازمان
 • ایجاد ثبات و پایداری
 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش تعهد سازمانی
 • افزایش خلاقیت و ابتکار
 • بهبود روابط بین کارکنان
 • ایجاد محیط کاری سالم و پویا

معایب:

 • تمرکز بیش از حد بر روابط انسانی و نادیده گرفتن عوامل اقتصادی
 • عدم توجه به ساختار و سلسله مراتب در سازمان
 • دشوار بودن کاربرد در عمل
 • عدم وجود یک مدل واحد و جامع

انتقادات:

 • تمرکز بیش از حد بر روابط انسانی: تئوری روابط انسانی تمرکز بیش از حدی بر روابط انسانی دارد و عوامل اقتصادی را نادیده می‌گیرد.
 • عدم توجه به ساختار و سلسله مراتب: این تئوری به ساختار و سلسله مراتب در سازمان توجه کافی نمی‌کند.
 • دشوار بودن کاربرد در عمل: کاربرد تئوری روابط انسانی در عمل دشوار است.
 • عدم وجود یک مدل واحد و جامع: تئوری روابط انسانی یک مدل واحد و جامع ارائه نمی‌دهد.

کاربرد:

 • همه نوع سازمان: تئوری روابط انسانی در هر نوع سازمانی قابل اجرا است.
 • سازمان‌هایی که به دنبال افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی هستند: این تئوری می‌تواند به سازمان‌هایی که به دنبال افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی هستند، کمک کند.
 • سازمان‌هایی که به دنبال ایجاد محیط کاری سالم و پویا هستند: تئوری روابط انسانی می‌تواند به سازمان‌هایی که به دنبال ایجاد محیط کاری سالم و پویا هستند، کمک کند.

مثال:

 • شرکت‌های خصوصی: بسیاری از شرکت‌های خصوصی از تئوری روابط انسانی برای افزایش کارایی و بهره‌وری و ارتقای رضایت شغلی کارکنان خود استفاده می‌کنند.
 • سازمان‌های غیرانتفاعی: سازمان‌های غیرانتفاعی نیز می‌توانند از تئوری روابط انسانی برای ایجاد محیط کاری سالم و پویا و ارتقای تعهد سازمانی در کارکنان خود استفاده کنند.

تئوری‌های مرتبط:

 • تئوری مدیریت علمی: تمرکز بر کارایی و بهره‌وری
 • تئوری مدیریت اداری: تمرکز بر نظم و ساختار
 • تئوری بوروکراسی:

5. تئوری مدیریت اقتضایی:

تئوری مدیریت اقتضایی (Contingency Management Theory) یکی از مهمترین تئوری‌های مدیریت است که بر اساس ایده‌آل این تئوری، نحوه مدیریت و رهبری باید بر اساس شرایط محیطی و متغیرهای داخلی و خارجی سازمان تطبیق یابد. به عبارت دیگر، هیچ روش یا سبک مدیریت یا رهبری یکسانی برای همه شرایط و سازمان‌ها مناسب نیست و باید با توجه به شرایط محیطی و ویژگی‌های داخلی سازمان، روش‌های مدیریت متناسب و اقتضایی انتخاب شود.

تئوری مدیریت اقتضایی به این نکته تأکید دارد که هر سازمان دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی است که باید در نظر گرفته شود. این ویژگی‌ها می‌توانند شامل اندازه سازمان، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نوع فعالیت سازمانی، بازار هدف و محصولات و خدمات سازمان و سایر عوامل باشند. بنابراین، بر اساس این تئوری، یک رهبر یا مدیر باید بتواند روش‌ها و سبک‌های مدیریت خود را به گونه‌ای تطبیق دهد که با شرایط محیطی و ویژگی‌های سازمان همخوانی داشته باشد.

تئوری مدیریت اقتضایی بر این اصل تمرکز دارد که هیچ روش یا سبک مدیریتی مطلق و مطلوبی وجود ندارد و همه روش‌ها و سبک‌های مدیریت قابلیت موفقیت در شرایط خاصی را دارند. بنابراین، مدیران باید بر اساس شرایط و ویژگی‌های سازمان و با توجه به تحلیل محیطی و داخلی، روش‌ها و سبک‌های مدیریت مناسب را انتخاب کنند. به عنوان مثال، در یک سازمان کوچک و مهمترین نیروی کار کارشناسان متخصص هستند، یک رهبری نسبتاً دموکراتیک و همکاری‌محور ممکن است موثرتر باشد در حالی که در یک سازمان بزرگ و پراکنده با نیروی کار متنوع، رهبری مرکزیت‌محور و تصمیم‌گیری سلسله مراتبی موثرتر باشد.

به طور کلی، تئوری مدیریت اقتضایی تأکید دارد که مدیران باید قادر باشند تا باتوجه به شرایط و عوامل مختلف، روش‌ها و سبک‌های مدیریت خود را تغییر دهند و به شکل اقتضایی عمل کنند. این تئوری به مدیران کمک می‌کند تا متمایزترین ویژگی‌های سازمان خود را تشخیص داده و بر اساس آن، راهبردها و روش‌های مناسبی را انتخاب کنند.

مزیت اصلی تئوری مدیریت اقتضایی این است که به مدیران امکان می‌دهد تا از روش‌های مدیریت استاندارد و مشخص برخوردار نباشند، بلکه بر اساس شرایط خاص سازمان، راهبردها و روش‌هایی را توسعه دهند که بهترین نتایج را در آن شرایط به همراه داشته باشند. این تئوری همچنین به مدیران کمک می‌کند تا برای مواجهه با تغییرات و نوآوری‌های محیطی، انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشند و بهترین راه‌حل‌ها را برای سازمان پیدا کنند.

با این حال، تئوری مدیریت اقتضایی نیز محدودیت‌های خود را دارد. از جمله محدودیت‌های آن می‌توان به پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، وابستگی به شناخت دقیق از شرایط و ویژگی‌های سازمان و محیط، و مسئولیت برعهده‌گیری کامل مدیران در انتخاب راهبردها و روش‌ها اشاره کرد.

در کل، تئوری مدیریت اقتضایی تأکید دارد که هیچ روش یا سبک مدیریت یکسانی برای همه شرایط مناسب نیست و مدیران باید بتوانند روش‌ها و سبک‌های مدیریت خود را در هر شرایطی تطبیق دهند تا بهترین نتایج را برای سازمان خود به ارمغان آورند.

تاریخچه:

 • دهه ۱۹۶۰
 • در واکنش به تئوری‌های کلاسیک مدیریت که به دنبال یک مدل واحد برای مدیریت بودند

پیشگامان:

 • تام برنز: جامعه شناس
 • جورج استاکر: جامعه شناس
 • پل لاورنس: نظریه پرداز
 • جی لورش: نظریه پرداز

مفاهیم کلیدی:

 • عدم وجود یک مدل واحد برای مدیریت: بهترین روش برای مدیریت به شرایط محیطی و داخلی سازمان بستگی دارد.
 • اهمیت تناسب: تناسب بین ساختار و وظایف سازمان با محیط خارجی، کلید موفقیت است.
 • انعطاف‌پذیری: سازمان‌ها باید برای适应 تغییرات محیطی انعطاف‌پذیر باشند.
 • مشارکت: مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری

اهداف:

 • افزایش کارایی و اثربخشی
 • ارتقای انعطاف‌پذیری
 • ایجاد تناسب بین سازمان و محیط
 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش تعهد سازمانی

مزایای:

 • افزایش کارایی و اثربخشی
 • ارتقای انعطاف‌پذیری
 • ایجاد تناسب بین سازمان و محیط
 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش تعهد سازمانی
 • بهبود تصمیم‌گیری
 • افزایش خلاقیت و نوآوری
 • استفاده از منابع به طور موثر

معایب:

 • پیچیدگی: انتخاب بهترین روش مدیریت برای هر شرایط می‌تواند پیچیده باشد.
 • عدم وجود یک مدل واحد: عدم وجود یک مدل واحد برای تئوری اقتضایی می‌تواند منجر به سردرگمی شود.
 • نیاز به اطلاعات: نیاز به اطلاعات زیاد برای انتخاب بهترین روش مدیریت

انتقادات:

 • پیچیدگی: تئوری اقتضایی می‌تواند پیچیده باشد و انتخاب بهترین روش مدیریت برای هر شرایط می‌تواند دشوار باشد.
 • عدم وجود یک مدل واحد: عدم وجود یک مدل واحد برای تئوری اقتضایی می‌تواند منجر به سردرگمی شود.
 • نیاز به اطلاعات: تئوری اقتضایی به اطلاعات زیادی برای انتخاب بهترین روش مدیریت نیاز دارد.

کاربرد:

 • همه نوع سازمان: تئوری اقتضایی در هر نوع سازمانی قابل اجرا است.
 • سازمان‌هایی که در محیط‌های متغیر و پویا فعالیت می‌کنند: این تئوری می‌تواند به سازمان‌هایی که در محیط‌های متغیر و پویا فعالیت می‌کنند، کمک کند تا با تغییرات محیطی سازگار شوند.
 • سازمان‌هایی که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی هستند: تئوری اقتضایی می‌تواند به سازمان‌هایی که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی هستند، کمک کند.

مثال:

 • شرکت‌های بزرگ: بسیاری از شرکت‌های بزرگ از تئوری اقتضایی برای انتخاب بهترین روش مدیریت برای هر بخش یا واحد خود استفاده می‌کنند.
 • سازمان‌های دولتی: سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند از تئوری اقتضایی برای ارتقای انعطاف‌پذیری و سازگاری با تغییرات محیطی استفاده کنند.

تئوری‌های مرتبط:

 • تئوری مدیریت علمی: تمرکز بر کارایی و بهره‌وری
 • تئوری مدیریت اداری: تمرکز بر نظم و ساختار
 • تئوری بوروکراسی: تمرکز بر قوانین و مقررات
 • تئوری روابط انسانی: تمرکز بر انگیزه‌های انسانی

تئوری تقسیم کار (Division of Labor):

تئوری تقسیم کار (Division of Labor) که توسط آدام اسمیت در قرن هجدهم مطرح شد، یکی از مهمترین تئوری های مدیریت است. این تئوری بر مفهوم تخصص و تقسیم کار در سازمان‌ها تمرکز دارد.

به طور خلاصه، تئوری تقسیم کار به این اصل توجه می‌کند که با تخصص و تقسیم کار، بهره وری و کارایی در سازمان‌ها افزایش می‌یابد. بر اساس این تئوری، وظایف و فعالیت‌ها در یک سازمان بین اعضا تقسیم می‌شود و هر کدام از اعضا به یک نقش خاص و تخصصی مشغول می‌شوند.

تاریخچه:

 • ریشه در دوران باستان دارد.
 • اما به عنوان یک تئوری مدون در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم توسط آدام اسمیت مطرح شد.

پیشگام:

 • آدام اسمیت: پدر علم اقتصاد و تئوری تقسیم کار

مفاهیم کلیدی:

 • تقسیم وظایف: تفکیک وظایف پیچیده به وظایف ساده‌تر
 • تخصص: تمرکز افراد بر انجام وظایف خاص
 • افزایش مهارت: افزایش مهارت افراد در انجام وظایف تخصصی
 • افزایش بهره‌وری: افزایش تولید و راندمان با استفاده از تقسیم کار
 • مزیت مطلق و نسبی: تمرکز بر تولید کالاهایی که در تولید آنها مزیت مطلق یا نسبی داریم

اهداف:

 • افزایش کارایی و اثربخشی
 • ارتقای بهره‌وری
 • افزایش تولید
 • کاهش هزینه‌ها
 • افزایش کیفیت محصولات
 • ایجاد فرصت‌های جدید شغلی

مزایای:

 • افزایش کارایی و اثربخشی
 • ارتقای بهره‌وری
 • افزایش تولید
 • کاهش هزینه‌ها
 • افزایش کیفیت محصولات
 • ایجاد فرصت‌های جدید شغلی
 • افزایش تخصص و مهارت
 • بهبود نوآوری و خلاقیت
 • ارتقای سطح زندگی

معایب:

 • یکنواختی کار: انجام وظایف ساده و تکراری می‌تواند منجر به یکنواختی کار و بی‌حوصلگی افراد شود.
 • از بین رفتن مهارت‌های کلی: تمرکز بر وظایف تخصصی می‌تواند منجر به از بین رفتن مهارت‌های کلی افراد شود.
 • بیگانگی از کار: افراد ممکن است احساس تعلق به کار خود را از دست بدهند.
 • بیکاری: اتوماسیون و مکانیزه کردن وظایف می‌تواند منجر به بیکاری شود.
 • تبعیض و نابرابری: تقسیم کار می‌تواند منجر به تبعیض و نابرابری در بین افراد شود.

انتقادات:

 • یکنواختی کار: تئوری تقسیم کار می‌تواند منجر به یکنواختی کار و بی‌حوصلگی افراد شود.
 • از بین رفتن مهارت‌های کلی: تمرکز بر وظایف تخصصی می‌تواند منجر به از بین رفتن مهارت‌های کلی افراد شود.
 • بیگانگی از کار: افراد ممکن است احساس تعلق به کار خود را از دست بدهند.
 • بیکاری: اتوماسیون و مکانیزه کردن وظایف می‌تواند منجر به بیکاری شود.
 • تبعیض و نابرابری: تقسیم کار می‌تواند منجر به تبعیض و نابرابری در بین افراد شود.

کاربرد:

 • همه نوع سازمان: تئوری تقسیم کار در هر نوع سازمانی قابل اجرا است.
 • سازمان‌هایی که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی هستند: این تئوری می‌تواند به سازمان‌هایی که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی هستند، کمک کند.
 • سازمان‌هایی که به دنبال افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها هستند: تئوری تقسیم کار می‌تواند به سازمان‌هایی که به دنبال افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها هستند، کمک کند.

مثال:

 • کارخانجات: در کارخانجات، وظایف پیچیده تولید به وظایف ساده‌تر تفکیک می‌شوند و هر فرد وظایف خاصی را انجام می‌دهد.
 • شرکت‌های خدماتی: در شرکت‌های خدماتی، وظایف مختلفی مانند خدمات مشتریان، بازاریابی و فروش به بخش‌های مختلف تفکیک می‌شوند.

تئوری‌های مرتبط:

 • تئوری مدیریت علمی: تمرکز بر کارایی و بهره‌وری
 • تئوری مدیریت اداری: تمرکز بر نظم و ساختار
 • تئوری بوروکراسی: تمرکز بر قوانین و مقررات
 • تئوری روابط انسانی: تمرکز بر انگیزه‌های انسانی

تئوری رفتاری (Behavioral Theory)

تئوری رفتاری (Behavioral Theory) در علوم رفتاری و مدیریت، به مجموعه اصول و مفاهیمی اطلاق می‌شود که بر تحلیل و توصیف رفتار افراد و گروه‌ها در سازمان‌ها تمرکز دارد. این تئوری بر این ایده تمرکز دارد که رفتار افراد قابل پیش‌بینی و تغییر است و می‌توان با تغییر و تنظیم عوامل محیطی، رفتار افراد را تغییر داد.

تئوری رفتاری به وجود آمده است تا توضیح دهد که چگونه عوامل محیطی، پاداش‌ها، تحریک‌ها و محدودیت‌ها می‌توانند بر رفتار افراد تأثیر بگذارند. بر اساس این تئوری، رفتار افراد در سازمان‌ها به صورت مستقیم با پاداش‌ها یا تنبیه‌ها که از سوی محیط تعیین می‌شوند، مرتبط است. به عبارت دیگر، افراد تمایل دارند رفتارهایی را که باعث ایجاد پاداش می‌شود تکرار کنند و رفتارهایی که باعث تنبیه می‌شود را کاهش دهند.

بعلاوه، تئوری رفتاری بر این اصل تمرکز دارد که رفتار افراد قابل یادگیری است و می‌توان با ارائه آموزش، مدلسازی و تقویت مثبت، رفتارهای مطلوب را تقویت کرد و رفتارهای نامطلوب را کاهش داد. این تئوری به طور کلی به رفتارهای مشاهده‌پذیر و قابل اندازه‌گیری توجه می‌کند و به تغییر رفتارهای ناخودآگاه توجه نمی‌کند.

تئوری رفتاری از دیدگاه مدیریت، در توسعه استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی و طراحی سیستم‌های پاداش و تحریک برای افزایش مشارکت و عملکرد کارکنان بسیار مفید است. این تئوری می‌تواند به مدیران کمک کند تا با درک بهتر رفتار انسانی و بر اساس آن، سیاست‌ها و روش‌هایی را برای انگیزش، تقویت و مدیریت بهینه رفتارهای کارکنان ارائه دهند.

تاریخچه:

 • ریشه در روانشناسی رفتارگرایی دارد.
 • در اوایل قرن بیستم توسط جان بی. واتسون مطرح شد.

پیشگام:

 • جان بی. واتسون: پدر رفتارگرایی

مفاهیم کلیدی:

 • رفتار: تمرکز بر رفتار قابل مشاهده و نه بر فرآیندهای ذهنی
 • یادگیری: یادگیری به عنوان تغییر در رفتار در پاسخ به محرک‌ها
 • تقویت: افزایش احتمال وقوع یک رفتار با ارائه پاداش
 • تنبیه: کاهش احتمال وقوع یک رفتار با ارائه مجازات
 • شرطی‌سازی: ایجاد ارتباط بین محرک‌ها و پاسخ‌ها

اهداف:

 • پیش‌بینی و کنترل رفتار
 • تغییر رفتار به سمت مطلوب
 • حل مشکلات رفتاری
 • ارتقای سلامت روان
 • افزایش کارایی و اثربخشی

مزایای:

 • قابلیت اندازه‌گیری: رفتار قابل مشاهده و اندازه‌گیری است.
 • قابلیت تغییر: رفتار می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های مختلف تغییر کند.
 • کاربردی بودن: تئوری رفتاری در زمینه‌های مختلف قابل اجرا است.
 • سادگی: تئوری رفتاری نسبتاً ساده و قابل فهم است.

معایب:

 • تمرکز بر رفتار: تئوری رفتاری فقط بر رفتار قابل مشاهده تمرکز می‌کند و فرآیندهای ذهنی را نادیده می‌گیرد.
 • محدودیت در پیش‌بینی: تئوری رفتاری همیشه نمی‌تواند رفتار را به طور دقیق پیش‌بینی کند.
 • مسائل اخلاقی: استفاده از برخی تکنیک‌های تئوری رفتاری می‌تواند مسائل اخلاقی را به وجود آورد.
 • محدودیت در کاربرد: تئوری رفتاری در همه زمینه‌ها قابل اجرا نیست.

انتقادات:

 • تمرکز بر رفتار: تئوری رفتاری فقط بر رفتار قابل مشاهده تمرکز می‌کند و فرآیندهای ذهنی را نادیده می‌گیرد.
 • محدودیت در پیش‌بینی: تئوری رفتاری همیشه نمی‌تواند رفتار را به طور دقیق پیش‌بینی کند.
 • مسائل اخلاقی: استفاده از برخی تکنیک‌های تئوری رفتاری می‌تواند مسائل اخلاقی را به وجود آورد.
 • محدودیت در کاربرد: تئوری رفتاری در همه زمینه‌ها قابل اجرا نیست.

کاربرد:

 • روان‌شناسی: تئوری رفتاری در درمان اختلالات روانی مانند اضطراب، فوبیا و افسردگی کاربرد دارد.
 • آموزش: تئوری رفتاری در آموزش و پرورش برای آموزش کودکان و بزرگسالان کاربرد دارد.
 • مدیریت: تئوری رفتاری در مدیریت برای افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان کاربرد دارد.
 • بازاریابی: تئوری رفتاری در بازاریابی برای پیش‌بینی و تغییر رفتار مشتریان کاربرد دارد.

مثال:

 • درمان اضطراب: در درمان اضطراب، از تکنیک‌های مختلف تئوری رفتاری مانند مواجهه‌سازی و بازسازی شناختی استفاده می‌شود.
 • آموزش کودکان: در آموزش کودکان، از تکنیک‌های مختلف تئوری رفتاری مانند تقویت مثبت و تنبیه استفاده می‌شود.

تئوری‌های مرتبط:

 • تئوری شناختی: تمرکز بر فرآیندهای ذهنی
 • تئوری یادگیری اجتماعی: تمرکز بر یادگیری از طریق مشاهده دیگران
 • تئوری انسان‌گرایی: تمرکز بر نیازها و انگیزه‌های انسانی