مدیریت مدرن یکی از حوزه‌های پربازده در عرصه مدیریت است که در دهه 1960 میلادی توسط پژوهشگرانی مانند پیتر دروکر، تئودور لوویت، داگلاس مک‌گریگور و پایتون دراکر مطرح شد. در ادامه به معرفی چند نفر از بزرگان مدیریت مدرن پرداخته‌ایم:

1. پیتر دروکر (Peter Drucker): وی یکی از بزرگان مدیریت مدرن است که به بررسی مفاهیمی مانند مدیریت دانش، رهبری، خلاقیت و نوآوری پرداخت. او با ارائه کتاب‌هایی مانند "مدیریت آینده" (The Practice of Management) و "نتیجهبخشی از مدیریت" (Management: Tasks, Responsibilities, Practices)، به شناخت مفاهیم و اصول مدیریت کمک کرد و به عنوان "پدر مدیریت مدرن" شناخته می‌شود.

2. تئودور لوویت (Theodore Levitt): وی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران و نویسندگان در حوزه مدیریت است که با ارائه مفهوم "تمرکز بر مشتری" (Customer Focus)، به شناخت نقش مشتریان در موفقیت یک سازمان کمک کرد.

3. داگلاس مک‌گریگور (Douglas McGregor): وی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در حوزه مدیریت منابع انسانی است که با ارائه نظریه‌هایی مانند"نظریه X و Y" (Theory X and Y)، به شناخت نحوه تاثیرگذاری پیشرفت فردی و رفتار سازمانی کمک کرد. وی معتقد بود که نگرش مدیران نسبت به کارکنانشان تاثیر بسزایی در عملکرد آن‌ها دارد.

4. پایتون دراکر (W. Edwards Deming): وی یکی از برجسته‌ترین مدیران و پژوهشگران در حوزه کیفیت و مدیریت بهره‌وری است که با ارائه نظریه "حفظ و بهبود کیفیت" (Total Quality Management)، به شناخت مفاهیم و اصول مدیریت کیفیت کمک کرد.

5. مایکل پورتر (Michael Porter): وی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در حوزه مدیریت است که با ارائه "استراتژی رقابتی" (Competitive Strategy)، به شناخت نحوه تاثیرگذاری عوامل رقابتی بر عملکرد سازمان کمک کرد. او با تاکید بر تمایز سازمان‌ها از رقبا، به شناخت روش‌هایی برای ایجاد برتری رقابتی برای سازمان‌ها کمک کرد.

6. گری همل (Gary Hamel): وی همچنین یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان در حوزه مدیریت است که با ارائه نظریه "نوآوری استراتژیک" (Strategic Innovation)، به شناخت روش‌هایی برای ایجاد نوآوری در سازمان‌ها و ایجاد رقابت‌پذیری برای آن‌ها کمک کرده است.