مدیریت پست مدرن یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حوزه مدیریت است که در دهه 1980 میلادی توسط پژوهشگرانی مانند چارلز هندی، هنری مینتزبرگ، جان کوتر و ریچارد پسرسون مطرح شد. در ادامه به معرفی چند نفر از بزرگان مدیریت پست مدرن پرداخته‌ایم:

1. چارلز هندی (Charles Handy): وی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران و نویسندگان در حوزه مدیریت پست مدرن است. در کتاب "مدیریت پست مدرن" (The Age of Unreason)، وی به بررسی تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعهای مختلف جهان پرداخت و نیاز به اصلاح مدل‌های مدیریتی را مطرح کرد.

2. هنری مینتزبرگ (Henry Mintzberg): وی یکی از بزرگان مدیریت پست مدرن است که بر روی نقش مدیران و رفتار آن‌ها تمرکز دارد. وی با ارائه نظریه "مدیریت گره‌های عملیاتی" (Operational Management)، به شناخت بهتر نیازهای مدیران در جهت ایجاد روابط بین اعضای سازمان کمک کرده است.

3. جان کوتر (John Kotter): وی نیز یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران و نویسندگان در حوزه مدیریت پست مدرن است. وی با ارائه ایده "تغییرموثر در سازمان‌ها" (Leading Change)، به شناخت نحوه مدیریت تغییرات در سازمان‌ها و ایجاد فرهنگ تغییر در آن‌ها کمک کرده است.

4. پیتر سنگه (Peter Senge): وی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در حوزه مدیریت سازمانی است که با ارائه نظریه "سازمان‌های یادگیرنده" (Learning Organizations)، به شناخت روش‌هایی برای ایجاد فرهنگ یادگیری در سازمان‌ها کمک کرده است.

5. گری همل (Gary Hamel): وی یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان در حوزه مدیریت است که با ارائه نظریه "نوآوری استراتژیک"(Strategic Innovation)، به شناخت روش‌هایی برای ایجاد نوآوری در سازمان‌ها و ایجاد رقابت‌پذیری برای آن‌ها کمک کرده است.

6. ریچارد پسرسون (Richard Pascale): وی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در حوزه مدیریت پست مدرن است که با ارائه نظریه "سازمان‌های چابک" (The Agile Organization)، به شناخت روش‌هایی برای ایجاد سازمان‌هایی با قابلیت سازگاری بیشتر با تغییرات در بازار کمک کرده است.