کارل مارکس (Karl Marx)، فیلسوف، اقتصاددان و نظریه‌پرداز اجتماعی آلمانی بود که در قرن نوزدهم زندگی می‌کرد. او یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان در زمینه علوم اجتماعی و تاریخ اقتصادی است و از بنیانگذاران نظریه مارکسیسم معروف است.

مارکس بر اساس تحلیل دقیقی از نظام سرمایه‌داری و نقد اقتصاد سیاسی، دیدگاهی منحصر به فرد از جامعه و اقتصاد بشری ارائه کرد. او اعتقاد داشت که سرمایه‌داری و سیستم اقتصادی آن، منجر به نابرابری اجتماعی، استغلال طبقاتی و نیاز به تغییرات اجتماعی است.

دو مفهوم کلیدی در نظریه مارکسیسم عبارتند از:

1. "ماده‌گرایی تاریخی" (Historical Materialism): مارکس اعتقاد داشت که تاریخ انسانی توسط تغییرات مادی در جوامع مختلف شکل می‌گیرد. او بر این باور بود که نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتیجه روابط تولید مادی در جامعه هستند. به عنوان مثال، در جوامعی که تولید مشترک و تقسیم کار وجود دارد (مانند جوامع قبل از سرمایه‌داری)، روابط اجتماعی با توجه به تولید مشترک شکل می‌گیرند. در جوامع سرمایه‌داری، اما، روابط اجتماعی بر اساس تملک و بهره‌برداری از سرمایه تعیین می‌شوند.

2. "تئوری انقلاب طبقاتی" (Class Struggle and Revolution): مارکس باور داشت که جوامع سرمایه‌داری دارای تضاد طبقاتی عمده‌ای هستند. او معتقد بود که طبقات کارگر و صاحبان سرمایه در تضاد قرار دارند و تلاش کارگران برای کسب حقوق و شرایط بهتر کاری نهایتاً به انقلابی منجر خواهد شد. او آرمان می‌پرستی و پایان دادن به سرمایه‌داری را هدف نهایی انقلاب طبقاتی می‌دانست. بر اساس این دیدگاه، در جامعه مطلوب مارکس، تملک مشترک و توزیع عادلانه ثروت و منابع بر اساس نیازها خواهد بود.

آثار مهم مارکس شامل "مانیفست کمونیستی" که به همراهفردریش انگلس نوشته شد، و "سرمایه‌داری" که از آثار اصلی و جامع مارکس به شمار می‌آید. همچنین، مارکس تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد سیاسی، فلسفه، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی به طور کلی گذاشته است.

مارکس و آثار او برای دهه‌ها پس از مرگش اهمیت خود را حفظ کرده‌اند و بسیاری از جنبش‌ها و نظریه‌پردازان اجتماعی بر اساس آرمان‌ها و ایده‌های او شکل گرفته‌اند. با این حال، دیدگاه‌ها و نظریه‌های مارکس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و موضوع تفسیر و تطبیق آنها با وقایع و شرایط معاصر همچنان مورد بحث است.

کارل هاینریش مارکس (5 مه 1818 – 14 مارس 1883) فیلسوف، اقتصاددان، تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، نظریه‌پرداز سیاسی، روزنامه‌نگار و سوسیالیست انقلابی آلمانی بود. او در شهر تری‌یر در آلمان متولد شد و در دانشگاه به تحصیل حقوق و فلسفه پرداخت.

آثار و ایده های کلیدی:

 • ماتریالیسم دیالکتیک: روشی برای تفسیر تاریخ و جامعه که بر اساس تضاد و تناقض است.
 • مبارزه طبقاتی: مارکس معتقد بود که تاریخ جوامع تا کنون تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است.
 • سرمایه داری: مارکس نقدی عمیق از نظام سرمایه داری ارائه داد و آن را استثمارگرانه و غیرانسانی می‌دانست.
 • کمونیسم: مارکس به دنبال جامعه‌ای بدون طبقه به نام کمونیسم بود.

برخی از مهمترین آثار مارکس عبارتند از:

 • مانیفست کمونیست (1848)
 • سرمایه (1867-1894)
 • گروندریسه (1857-1858)
 • تزهای درباره فوئر باخ (1845)

تاثیرات:

مارکس یکی از تأثیرگذارترین متفکران در تاریخ بشر است. ایده های او الهام بخش انقلاب ها و جنبش های اجتماعی در سراسر جهان بوده است.

نقدها:

مارکس به خاطر برخی از ایده های خود، مانند پیش‌بینی فروپاشی سرمایه‌داری و دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا، مورد انتقاد قرار گرفته است.

اهمیت:

با وجود گذشت بیش از 140 سال از مرگ مارکس، ایده های او همچنان در دنیای امروز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

حقایق جالب:

 • مارکس به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و هلندی مسلط بود.
 • او علاقه زیادی به ادبیات، تاریخ و فلسفه داشت.
 • مارکس به دلیل مشکلات مالی و سیاسی مجبور بود در تبعید زندگی کند.
 • او در لندن با دوست و همکارش، فردریش انگلس، زندگی و کار می کرد.

کارل مارکس  یکی از چهره های برجسته در تاریخ اندیشه اجتماعی است. کار او تأثیر عمیقی بر رشته های فلسفه، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و تاریخ داشته است.