تشخیص فرصت یک مهارت کلیدی در کارآفرینی است و به دلیل پیچیدگی و چالش‌های مرتبط با آن، شناسایی عوامل مهم و موثر در این فرایند از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از عوامل مهم و موثر در تشخیص فرصت به شرح زیر می‌باشد:

1. تجربه کارآفرین: تجربه کارآفرین در زمینه‌ی کسب و کارهای پیشین، کمک می‌کند تا کارآفرین بتواند ایده‌های جدید و بهتری را شناسایی کند.

2. دانش فنی: داشتن دانش فنی و تخصصی در یک حوزه خاص، می‌تواند کارآفرین را در شناسایی فرصت‌هایی کمک کند که مرتبط با این حوزه هستند.

3. شناخت بازار: شناخت بازار از جمله عواملی است که به کارآفرین کمک می‌کند تا فرصت‌های جدید را در بازار شناسایی کند و به نیازهای مشتریان پاسخ دهد.

4. شبکه‌سازی: شبکه‌سازی با سایر کارآفرینان، مشتریان و رقبا، می‌تواند به کارآفرین در شناسایی فرصت‌های جدید کمک کند.

5. خلاقیت: خلاقیت و نوآوری در شناسایی فرصت‌های جدید، نقش بسیار مهمی دارد.

6. تحقیقات بازار: تحقیقات بازار و بررسی نیازهای مشتریان و رقبا می‌تواند به کارآفرین در شناسایی فرصت‌های جدید کمک کند.

7. ارتباط با مشتریان: ارتباط مستمر با مشتریان و گوش دادن به نیازهای آن‌ها، می‌تواند به کارآفرین در شناسایی فرصت‌های جدید کمک کند.

منابع:
- Baron, R. A., & Tang, J. (2011). The role of entrepreneurs in firm-level innovation: Joint effects of positive affect, creativity, and environmental dynamism. Journal of Business Venturing, 26(1), 49-60.
- Chandler, G. N., & Lyon, D. W. (2001). Issues of research design and construct measurement in entrepreneurship research: The past decade. Entrepreneurship theory and practice, 25(4), 101-113.
- Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.
- Welter, F. (2011). Contextualizing entrepreneurship—Conceptual challenges and ways forward. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 165-184.
- Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of business venturing, 20(1), 71-91.