ایده تفکیک جهان علم و هنرهای زیبا یک افسانه است. تشابهات تاریخی و معاصر زیادی در روش‌های کسب الهام و پیشبرد ایده‌های متخصصان این دو حوزه وجود دارد. تئوریسین فیزیکی به نام تام مک‌لیش تزی دانشگاهی و عمیقی را درباره خلاقیت در علم و هنر ارائه می‌دهد و نگاهی به دیدگاه جامعه نسبت به علم و هنر می‌اندازد. این کتاب به شکلی عمیق و تاریخی به ریشه‌های علم و هنر در فلسفه غربی می‌پردازد. مطالعه آن برای هر کسی که مایل به کاوش در ریشه‌های تاریخی خلاقیت و ارتباطات میان علم و هنر است، ضروری است.

نکات کلیدی کتاب

 • یک تقسیم‌بندی فرهنگی بین هنر و علم وجود دارد که به جنبه‌های خلاقانه مشترک هر دو توجه نمی‌کند.
 • خلاقیت در علم به دلیل تمرکز جمعیت بر روش علمی، نادیده گرفته می‌شود.
 • استعاره‌های تصویری راه‌های خلاقانه‌ای هستند که انسان‌ها می‌توانند پدیده‌ها را در هر دو هنر و علم توضیح دهند.
 • علم تجربی و رمان خیالی به طور همزمان توسعه یافته‌اند و بر مکانیزم‌های مشابهی تکیه می‌کنند.
 • موسیقی و ریاضیات بر مفاهیم انتزاعی تمرکز دارند که با کلمات یا تصاویر بیان نمی‌شوند.
 • احساس و عقل در خلاقیت علمی با یکدیگر همکاری می‌کنند.
 • هدف خلاقیت در علم و هنر، دید بهتری از جهان و بهبود شرایط انسانی است.

خلاصه کتاب

یک تقسیم‌بندی فرهنگی بین هنر و علم وجود دارد که به جنبه‌های خلاقانه مشترک هر دو توجه نمی‌کند.

تمرکز بر روی شیوه‌ای که خلاقیت و تخیل خلاق در عمل علمی رخ می‌دهد، می‌تواند به نگاهی متفاوت به علم منجر شود. علم شامل بازتصور کردن طبیعت به نحوی است که شباهتی به روشی که نویسندگان رمان دنیاهای خیالی را ایجاد می‌کنند دارد. علاوه بر این، خلاقیت علمی و هنری هر دو احساسات مشابهی را به وجود می‌آورند.

اگر تخیل علمی توسط سؤال خلاقانه و به موقع تغذیه شود، نیاز به تغذیه نیز از طریق قطعیت‌ها و جهش‌های در تفکر دارد که انگیزه آن‌ها از منبعی دیگری به جز فرآیند شایسته استدلال منطقی است.

تفکیک میان علم و هنرهای زیبا در قرن 19ام شکل گرفت و تا قرن 21ام ادامه دارد- تعارضی که بر می‌خیزد از درک سطحی از علم. علاوه بر این علم به صورت متضاد با دین قرار می‌گیرد به دلیل دیدگاه سوگیرانه‌ای نسبت به دین. این تفکیک میان علم از یکسو و مذهب و هنرها از سوی دیگر همچنین فاصله می‌گیرد از اهداف سه رشته. "خلاقیت در چهارچوب محدودیت" یک روش برای بررسی اشتراکات علوم و هنرهاست.

خلاقیت در علم به دلیل تمرکز عمومی بر روش علمی نادیده گرفته می‌شود.

بر اساس توصیفاتی که از روش علمی به عنوان یک ساختار سخت ارائه می‌شود، فرهنگ مدرن علم را بیش از اندازه محدودگر و فاقد خلاقیت می‌بیند. در حقیقت، هیچ بحثی درباره روش علمی، ایده‌ها از کجا شکل می‌گیرند را ذکر نمی‌کند. غفلت از نقش تخیل در ایجاد ایده‌های تازه، ممکن است دلیل کمبود تعداد جوانانی باشد که علم را انتخاب می‌کنند.

«بزرگ‌ترین نقص هر نظریه‌ای درباره روش علمی در سکوت آن به مورد ایده‌ها ابتدا از کجا می‌آیند، است.»

درک خلاقیت در علم نیازمند آگاهی از منشأ ایده‌های علمی است. ممکن است برخی افراد علم پلیمر را به عنوان یک حوزه خلاقانه در نظر نگیرند، اما کشف اینکه چگونه پلیمرها می‌توانند الاستیسیته خود را حفظ کنند، نیازمند شکستن الگوهای معمول و رویکردهای خلاقانه بوده است. علم‌مداران به طور معمول به اهمیت بی‌هوشی در کار خود توجه نمی‌کنند، اما لحظات استراحت و بهبود کامل از نظر سلامت جسمی و ذهنی بسیار مهم هستند. کشف‌هایی که در طول بی‌هوشی انجام می‌شوند، گاهاً می‌توانند محصول گفتگو با رشته‌های دیگر علمی باشند و به انتقال مفاهیم میان رشته‌ها کمک کنند.

دانشمندانی که در تخیل مفاهیم جدید برتر هستند، به طور معمول توانایی تحقیق در زمینه‌های خارج از حوزه تخصصی خود را دارند. متأسفانه، بسیاری از دانشمندان وقت زیادی را با همکاران در همان حوزه تخصصی خود صرف می‌کنند که منجر به داشتن دیدگاهی یکسان می‌شود. خارج شدن از حوزه‌های تخصصی برای یادگیری مباحث جدید می‌تواند کمک کند تا روش‌های جدیدی برای دیدن ایده‌ها در حوزه خاص خود پیدا کنند. حتی تغییر مکان فیزیکی می‌تواند با ایجاد تغییر در دیدگاه، امکان دیدن مفهومی را از زوایای تازه‌ای فراهم آورد.

دانشمندان نیاز دارند روش‌هایی را برای ارائه ایده‌های خود پیدا کنند که می‌توان آن‌ها را به عنوان "نقشه مفهومی" از جنبه‌ای از طبیعت در نظر گرفت. در اوایل تاریخ علم، نمایش‌های تصویری اهمیت بیشتری داشتند، اما در حال حاضر نمایش‌های ریاضی متداول‌تر هستند. این نمایش‌های نمادین، که علم می‌تواند با هنر همکاری کند، می‌توانند به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و ایجاد ارتباطاتی بین هنر و علم کمک کنند.

مجازی‌سازی‌های تصویری نمادین، روش‌های خلاقانه‌ای هستند که انسان‌ها می‌توانند از طریق آن‌ها پدیده‌ها را در هنر و علم توضیح دهند.

مجازی‌سازی‌های تصویری نمادین، وسیله‌ای برای بیان لحظات درک و الهام است. اما بینایی تنها مسئله‌ای از نور که به طور غیرفعال بر روی چشمان تابیده می‌شود نیست. مغز باید نوری را که وارد چشمان می‌شود، پردازش کند. بینایی فرآیندی تخیلی و سازنده است و برای توسعه ایده‌ها در هنر و علم ضروری است.

ساختن درک تصویری از دنیا به طور کاملاً هوشیارانه انجام نمی‌شود. مغز برای تطبیق الگوهای ذهنی با دنیای طبیعی، محاسباتی را انجام می‌دهد که بدون نیاز به زحمت و تلاش هوشیارانه انجام می‌شوند. ذهن آثار هنری و نمادهای دیگر را از طریق ارتباط بین فیزیکی و ذهنی تفسیر می‌کند. در فیزیک، نمادهای ریاضی به شکلی مشابه نمادهای هنری برای بیان و ارتباط دیداری از اشیا یا پدیده‌ها استفاده می‌شوند. انسان‌ها الگوهایی را که نوعی دیدگاه از دنیا را نمایش می‌دهند، بر دنیا اعمال می‌کنند و در عین حال، تأثیرات دنیای طبیعی را دریافت می‌کنند که این الگوهای ذهنی را شکل می‌دهند.

هنر و فیزیک هر دو از یک تنش پویا و ارتباط بین نمایش و آنچه که نمایش داده می‌شود، استفاده می‌کنند. این فرایند نه تنها یک طرفه است که از طبیعت به سمت یک صفحه نمادین حرکت می‌کند. هر دو دامنه از تعاملات دوسویه بین نمایش و موضوع استفاده می‌کنند.

در عمل، توانایی خلاقیت در هنر و علم هر دو با ارائه یک ایده اولیه آغاز می‌شود، سپس آن ایده با دنیای طبیعی مقایسه می‌شود و برای بهترین تطبیق با دنیای واقعی اصلاح می‌شود. هنر و علم هر دو نیازمند توانایی بصری‌سازی مفاهیم غیربصری هستند. به عنوان مثال، برای درک مفاهیم زیست‌شناسی مولکولی، دانشمندان باید راه‌هایی برای تصور فرایندهایی که مورد بررسی قرار می‌گیرند ایجاد کنند. آن‌ها مدل‌های بصری از اتصال پروتئین‌ها به DNA می‌سازند و این مدل‌ها را به تدریج برای بهترین تطابق با فرآیند واقعی اصلاح می‌کنند.

دشواری تصور آنچه که نمی‌توان دید، دلیل اصلی برای نیاز به بهبود مداوم مدل بصری است که از طریق بررسی رابطه آن با جهان طبیعی انجام می‌شود. اخترشناسی یک مثال برجسته از علم است که در آن باید یک فهم از جهان را پروژه‌بندی کنیم. به عنوان مثال، دانشمندان نمی‌توانند فقط با مشاهده آسمان سازماندهی کیهان را استنتاج کنند. بیشتر پدیده‌های اخترشناسی را نمی‌توان به صورت مستقیم مشاهده کرد؛ بنابراین مدل‌ها برای توسعه نظریه‌ها بسیار ضروری هستند. اخترشناسان در طول هزاران سال مدل‌هایی را پیشنهاد داده، بررسی کرده، بهبود داده و تغییر داده‌اند. نظریه‌های اخترشناسی نمونه‌های بازسازی شده از پدیده‌های مشاهده‌شده هستند.

هنر امپرسیونیستی به شیوه‌ای مشابه با اخترشناسی عمل می‌کند. هنر امپرسیونیسم هدفش از نویسندگی مجدد واقعیت نیست، بلکه تلاش می‌کند آن را پیشنهاد دهد. فرایندهای شناختی این پیشنهادها را تفسیر می‌کنند تا یک مدل از تصویر توسعه دهند. بنابراین، امپرسیونیسم باعث برقراری تعاملی بین تصویر دوبعدی و جهان سه بعدی می‌شود. هنرمندان و دانشمندان هر دو مدل‌های خود را بهبود می‌بخشند تا اطمینان حاصل کنند که تفسیرهایی که ایجاد می‌کنند به طور دقیق با اشیاء نماینده همخوانی داشته باشند.

علم تجربی و رمان داستانی در واقع به‌طور همزمان توسعه یافته‌اند و در برخی جنبه‌ها بر روی مکانیسم‌های مشابهی تکیه می‌کنند.

جامعه امروزی به طور معمول در مورد یک دوگانگی میان علم و هنر صحبت می‌کند، اما این دیدگاه ممکن است ناصحیح باشد. علم در واقع سعی می‌کند یک درک منطقی از جهان را از طریق آزمایشات ایجاد کند. در یک آزمایش، دانشمندان محیط کنترل شده‌ای را ساخته و از آن برای آزمودن ایده‌ها و فرضیات در مورد جهان بزرگتر استفاده می‌کنند. نویسندگان علمی موفق باید به خوبی به مخاطبان خود نشان دهند که آزمایش‌ها با استفاده از روش‌های قابل اعتماد انجام شده‌اند و به نتایج معقولی منجر شده‌اند.

به همین ترتیب، نوشتن یک رمان نیز نیازمند قدرت متقاعد کردن مخاطبان از قابلیت قابل‌پذیری جهان خیالی و رفتار شخصیت‌ها به شکلی واقع‌بینانه است. هرچند که هنر، از جمله رمان، معمولاً با خلاقیت در ارتباط است، اما همچنین نیاز به عناصری از منطق و هماهنگی دارد تا بتواند مخاطبان را جذب کند. نویسنده باید یک داستان را بسازد که واقع‌بینانه به نظر برسد و با خوانندگان ارتباط برقرار کند، حتی در زمینه یک محیط خیالی.

به طور خلاصه، اگرچه علم و هنر به عنوان دو حوزه مجزا به نظر می‌رسند، اما هر دو از عناصری از منطق، خلاقیت و ارتباط موثر برای انتقال پیام‌ها و جذب مخاطبان خود استفاده می‌کنند. دوگانگی میان این دو ممکن است گمراه‌کننده باشد زیرا در فرایندها و اهداف آنها تداخل‌ها و همبستگی‌هایی وجود دارد.

"برای نوشتن داستان مؤثر، اشاعه تفسیرهای الهی یا تأسیس علم جدید، مهارت لازم قادر کردن مخاطب به اقناع است."

هر دو علم تجربی و رمان نیاز به فرضیاتی دارند که بین دنیای طبیعی (برای علم تجربی) و آزمایشگاه یا محیط تخیلی (برای رمان) ایجاد می‌شوند. این فرضیات اساسی هستند تا بتوانند به طور مجازی یا تخیلی کار کنند. همچنین، هر دو دانشمندان تجربی و نویسندگان باید از داده‌های موجود برای آن‌ها بهترین احتمالات را استخراج کنند. برای نویسنده، این محیط داستان است و برای دانشمند، این محیط آزمایشگاهی است که در آن آزمایش‌ها انجام می‌شود.
علاوه بر این، هر دو حوزه قواعد نگارشی مشابهی را توسعه داده‌اند تا به مخاطبان کمک کنند آن را قبول کنند. دانشمندان در توصیف مشاهدات خود از جزئیات دقیق استفاده می‌کنند تا قابلیت تکرارپذیری را ترویج دهند. به همین ترتیب، نویسندگان از قواعد مشابهی استفاده می‌کنند تا مخاطبان را ترغیب کنند تا دنیای تخیلی که نویسندگان خلق می‌کنند را تجربه کنند.
به طور کلی، هر دو علم تجربی و رمان بر اساس فرضیات، استفاده از داده‌ها، و قواعد نگارشی، جهت ایجاد یک تمثیل قوی و قابل قبول برای مخاطبان خود تلاش می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که در فرایندها و الگوهای آنها تماشاگرانی مشابه وجود دارد.

نویسنده رمان و دانشمند آزمایشگر در مراحل خلق و ارائه کارهای خود مراحلی مشابه را طی می‌کنند. یکی از مراحل اساسی در این فرایند "ایده‌پردازی" است، که شامل ایجاد یک ایده اولیه است. در این مرحله، هر دو نویسنده و دانشمند برای پیدا کردن یک ایده، در سطوح آگاهانه و زیرآگاه خود تأمل می‌کنند. این لحظه معمولاً یک نور اولیه را برای آن‌ها رقم می‌زند که می‌توان آن را "روشنی" نامید. در این لحظه، دانشمند یا نویسنده الهام می‌گیرد که چگونه مسئله مورد نظر را بررسی، توصیف یا در داستان خود ارائه دهد. برای دانشمند، این ممکن است به صورت فرضیه و درکی از راهبردهای ممکن برای تأیید فرضیه ظاهر شود. همچنین، الهام‌بخشی از گفتگو با همکاران و تبادل ایده‌ها می‌تواند برای هر دو نویسنده و دانشمند مفید باشد.

اگر اولین قطب روشنایی در علم، فرضیه باشد، آنگاه دومین قطب تجربه الهام خلاقانه است.

یک فرضیه نیاز به تایید از طریق آزمایش دارد. برای نویسندگان، این به معنای اجازه دادن به شخصیت‌ها برای بازی نقش‌های خود در چارچوب ادبی است. پس هم رمان‌نویس و هم دانشمند آزمایشی به یک چارچوب نیاز دارند تا بتوانند ایده‌های خلاقانه‌شان را متمرکز کنند. این چارچوب ایده خلاق را به سمت چیزی بزرگ‌تر هدایت می‌کند. به‌طور خلاصه، هر دو رمان‌نویس و دانشمند آزمایشگر یک جهان بالقوه یا ممکن را تصور می‌کنند و وظیفه‌شان پیدا کردن راهی برای ظهور آن است. هر دو نوع خالق با تجربه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که از طریق آن‌ها سعی می‌کنند رابطه و پاسخ انسان‌ها را به جهان ترسیم کنند.

هم نویسندگان رمان و هم دانشمندان آزمایشی در فرایندی از خلق و مانیفست کردن ایده‌هایشان شرکت می‌کنند، البته در عرصه‌های مختلف. اینجا چند دیدگاه اضافی است:

 1. تأیید و ظهور: همان‌طور که گفتید، یک فرضیه در علم نیاز به تأیید از طریق آزمایش دارد، در حالی که برای نویسندگان به معنای اجازه دادن به شخصیت‌ها و داستان آن‌ها برای شکل‌گیری در قالب ادبی است. هر دو فرآیند شامل به زندگی آوردن ایده‌ها و اثبات اعتبار یا تأثیر آن‌ها است.
 2. نقش قالب: هر دو نویسنده و دانشمندان بر قالب یا ساختاری برای هدایت مؤثر ایده‌هایشان وابسته‌اند. برای نویسندگان، این شامل ساختارهای داستانی، توسعه داستان، قوس‌های شخصیت و تکنیک‌های ادبی است. در علم، محققان از روش‌شناسی‌ها، طراحی‌های آزمایشی و چارچوب‌ها برای سازماندهی و انجام تحقیقات استفاده می‌کنند. قالب مورد استفاده پیشرفت ایده‌ها را هدایت و ساختارمحوری آن‌ها را تضمین می‌کند.
 3. چشم‌انداز خلاق: هر دو نویسنده و دانشمند آزمایشی جهان‌ها یا سناریوهایی بالقوه را تصور می‌کنند. نویسندگان دنیاهای خیالی، شخصیت‌ها و داستان‌هایی که وجه‌هایی از تجربه انسانی را منعکس می‌کنند یا امکانات جدیدی را امتحان می‌کنند، می‌آفرینند. دانشمندان در مورد مکانیک دنیای طبیعی فرضیه می‌چینند و توضیحات و نظریه‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که پدیده‌ها را توصیف می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند. در هر دو مورد، یک بخش خلاقیت‌آمیز در کار آن‌ها وجود دارد و آن‌ها تلاش می‌کنند چیزی نو یا فکرآزمای بیاورند بیرون.
 4. تجربیات غوطه‌ورکننده: هر دو نویسنده و دانشمندان هدف ثبت و تجسم روابط و واکنش انسان‌ها به دنیا را دارند. نویسندگان تجربیات غوطه‌ورکننده را از طریق داستان‌گویی خلق می‌کنند و مخاطبان را دعوت می‌کنند با شخصیت‌ها و داستان‌ها درگیر عاطفی و ذهنی شوند. دانشمندان آزمایشات و مطالعاتی طراحی می‌کنند که شرایط واقعی را بعینه تقلید می‌کنند و هدفشان درک این است که افراد یا سیستم‌ها چگونه به متغیرها یا تحریکات واکنش نشان می‌دهند. هر دو سعی دارند تجربه بشری را تماس بگیرند و پاسخی از مخاطبان مربوطه خود به دست آورند.

به طور خلاصه، اگرچه حوزه‌های نویسندگی رمان و علم آزمایشی متفاوتند، ولی تشابهات قابل توجهی در فرایندهای خلاقیتی و اهداف هر دو وجود دارد. هر دو شامل تولید و مانیفست کردن ایده‌ها، استفاده از قالب یا ساختار و تمرکز روی انتقال ماهیت تجربیات انسانی است.

موسیقی و ریاضیات بر مفاهیم انتزاعی تمرکز می کنند که با کلمات یا تصاویر بیان نمی شوند.

هنرمندان و مخاطبان اغلب در مورد احساساتی صحبت می‌کنند که آثار هنری بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر، دانشمندان به ندرت در مورد احساسات مرتبط با کشفیات خود بحث می‌کنند. با این حال، لحظات الهام خلاقانه در دانشمندان می‌تواند احساساتی قدرتمند ایجاد کند.

اگرچه واقعیت این است که هنرمندان و مخاطبانشان اغلب در مورد تأثیر احساسی آثار هنری بحث می‌کنند، اما نقش احساسات در کشفیات علمی به طور معمول مورد تأکید قرار نمی‌گیرد. با این حال، لحظات الهام خلاق در دانشمندان واقعاً می‌تواند احساسات قدرتمندی ایجاد کند. اینجا چند دیدگاه اضافی است:

 1. درگیری احساسی: آثار هنری مانند نقاشی، ادبیات یا موسیقی توانایی عمیقی دارند تا احساساتی را در مخاطبان‌شان برانگیزند. آن‌ها می‌توانند الهام‌بخش شادی، غم، تحسین یا حتی خودآزمایی باشند. این درگیری احساسی اغلب مرکزی‌ترین جنبه تجربه هنری است و به تأثیر و رسنگی آثار هنری کمک می‌کند.
 2. روش انتقادی در علم: در مقابل، کاوش‌های علمی اغلب با منطق، شئونیت و دلیل‌گرایی مبتنی بر شواهد مرتبط می‌شود. دانشمندان معمولاً بر مشاهدات تجربی، تحلیل داده و استنتاج‌های منطقی تمرکز دارند تا فرضیه‌ها را شکل دهند و بررسی کنند. اگرچه احساسات ممکن است صریحاً مورد بحث قرار نگیرند، اما ممکن است نقشی ظریف در پژوهش علمی ایفا کنند.
 3. لحظات الهام خلاق: دانشمندان، همانند هنرمندان، می‌توانند لحظات الهام‌بخش خلاقی داشته باشند که منجر به شکستهای مهمی در کار آنها می‌شود. این لحظات الهام، می‌توانند احساسات شدیدی مانند هیجان، کنجکاوی یا حس تحسین به وجود آورند. آن‌ها می‌توانند شوق و انگیزه دانشمند را برای اکتشافات بیشتر و کشفیات جدید تقویت کنند.
 4. شگفتی و کشف: دانشمندان اغلب با پدیده‌ها یا دریافت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که حس تحسین یا جذابیت برمی‌انگیزند. زیبایی محض یا پیچیدگی طبیعت می‌تواند واکنش‌های احساسی قوی به وجود آورد. این اتصال احساسی می‌تواند دانشمندان را به عمق‌تر شدن در مطالعاتشان تشویق کند تا رازهای دنیای طبیعت را درک و حل کنند.
 5. ارضای نیاز شخصی: اگر چه دانشمندان ممکن است به طور متداول در مورد احساسات در متن کار خود بحث نکنند، اما ممکن است حس عمیق ارضای نیاز شخصی و به دست آوردن ارضای نفس از کشفیات یا تحقیقاتی که به پیشرفت دانش کمک می‌کند، تجربه کنند. این حس رسیدن به هدف و احساسات مثبت مرتبط می‌تواند انگیزه و اختصاص آن‌ها را برای دنبال کردن تحقیقات علمی در آینده تقویت کند.

  به طور خلاصه، اگر چه تأکید بر احساسات ممکن است در عرصه‌های هنر و علم متفاوت باشد، ولی لحظاتی از شدت احساسی و درگیری در اکتشافات علمی وجود دارد. لحظات الهام خلاق، طبیعت شگفت‌انگیز کشفیات و ارضای نیاز شخصی به دست آمده از موفقیت‌های علمی، همه می‌توانند احساسات قوی در دانشمندان به وجود آورند، حتی اگر صریحا در گفتمان علمی مورد بحث قرار نگیرند.

"تعامل پویا و خلاق بین ایده‌ها و نحوه بیان و اجرای آنها در فرآیند تفکر درباره ریاضیات و موسیقی، و همچنین در فرآیند خلق و ارتباط بین آن دو، امری ضروری است."

"در موسیقی و ریاضیات، هر دو عامل و مخاطب با ایده‌های انتزاعی سر و کار دارند. ریاضیات تمرکز خود را بر "نگاشت متقابل اشیاء و روابط بین آنها" قرار می‌دهد. همچنین، موسیقی قادر است ارتباطاتی با داستان‌های غیرموسیقیایی برقرار کند. برای ایجاد این نگاشت‌ها، هم موسیقی‌دانان و هم ریاضی‌دانان از ابزارهای خاص و منحصر به فرد رشته‌های خود استفاده می‌کنند تا مسائل را تشکیل داده و سپس حل کنند. این نیازمند سیستم‌های نمادگذاری ویژه است که ایده‌های مربوطه را نمایان می‌کنند و ارتباط بین آنها را برقرار می‌کنند. به دلیل اینکه موسیقی و ریاضیات نمی‌توانند به صورت بصری یا متنی بیان شوند، هر دوی آنها به همان شیوه‌ای درگیر هیجان و شناخت می‌شوند."

احساس و عقل در خلقیت علمی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

تقسیم بین احساس و عقل یکی از بزرگترین تقسیمات بین فرهنگ‌هاست و در بسیاری از موارد، دیدگاه‌های متفاوتی درباره نقش احساسات در علم وجود دارد. از یک سو، برخی از نظریات معتقدند که علم باید کاملاً بی‌طرف و بی‌تأثیر احساسی باشد و احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری و تحلیل منع کند. از سوی دیگر، برخی دیگر معتقدند که احساسات نقش مهمی در توسعه علم دارند و به عنوان منبعی از الهام و خلاقیت عمل می‌کنند.

در واقع، بسیاری از علم‌دانان به احساسات خود برای برخورد با مسائل علمی و درک بهتر جهان طبیعی یا حل مسائل مواجهه می‌کنند. احساسات می‌توانند به عنوان موتوری برای انجام تحقیقات و بررسی فرضیات عمل کنند. برای مثال، احساس کنجکاوی و تمایل به حل یک مشکل می‌تواند عاملی باشد که باعث می‌شود علم‌دانان به موضوعات خاصی علاقه‌مند شوند و تلاش کنند تا آن موضوعات را بررسی کنند.

بنابراین، درک و توجه به احساسات در علم می‌تواند به عنوان یک منبع قدرتمند برای الهام و خلاقیت عمل کند. با درک اینکه احساسات و عقل می‌توانند به همراه کار کنند و تکمیل یکدیگر باشند، می‌توانیم بهترین نتایج را در پیشبرد علم و تولید ایده‌های نوآورانه بدست آوریم.

احساسات نه تنها در فرایند حل مسائل علمی حضور دارند، بلکه نقش مهمی در تجربه علمی ایفا می‌کنند. وقتی علم‌دانان به دستیابی به یک نتیجه می‌رسند، احساس رضایت، شادی و احساس موفقیت را تجربه می‌کنند. این احساسات می‌توانند به عنوان انگیزه برای ادامه کار و تلاش بیشتر در تحقیقات علمی عمل کنند.

همچنین، ترس از شکست و ناامیدی نیز در فرآیند علمی نقشی دارد. علم‌دانان ممکن است در مواجهه با تحدیدها، پیچیدگی‌ها و نتایج ناخواسته احساس ترس و ناامیدی کنند. اما در عین حال، این احساسات می‌توانند به عنوان یک محرک برای برقراری تلاش بیشتر، یادگیری از شکست‌ها و بهبود روش‌ها و رویکردهای علمی استفاده شوند.

بنابراین، احساسات همراه با تفکر منطقی و تحلیلی، دو بخش ضروری روند علمی هستند که به آن رنگ و جذابیت انسانی می‌بخشند و تجربه علمی را غنی و پراستقامت می‌کنند.

هدف خلاقیت در علم و هنر، افزایش درک ما از جهان و بهبود وضعیت انسانی است.

در علم، خلاقیت به محققان امکان می‌دهد تا ایده‌های جدید را بررسی کنند، فرضیاتی را بیان کنند و آزمایش‌ها یا مطالعاتی را طراحی کنند که می‌تواند بینش‌های نوآورانه‌ای درباره جهان طبیعی ارائه دهد. از طریق تفکر خلاق و رویکردهای نوآورانه، علم‌دانان می‌توانند مرزهای دانش را گسترش دهند، نظریات موجود را به چالش بکشند و راه‌حل‌های جدیدی برای مسائل پیدا کنند. هدف این است که درکی بیشتر و جامع‌تر از جهان، از مقیاس میکروسکوپی تا مقیاس کیهانی، بدست آورده شود و این درک را برای بهبود زندگی ما به کار بگیریم.

به طریق مشابه، در هنر، خلاقیت به عنوان یک روش برای درک و نمایش جهان به شکل‌ها و روش‌های منحصربه‌فرد و بصیرت‌بخش عمل می‌کند. هنرمندان از خلاقیت خود برای بیان احساسات، ایده‌ها و دیدگاه‌ها استفاده می‌کنند، که اغلب نمونه‌هایی از انحراف از قوانین رایج و تفسیرهای تازه از واقعیت ارائه می‌دهند. هنر می‌تواند همدردی را برانگیزاند، تفکر را تحریک کند و تأمل را القا کند، که به درک عمیقی از وضعیت انسانی منجر می‌شود و به پیشرفت اجتماعی و فرهنگی کمک می‌کند.

در نهایت، علم و هنر هر دو هدف مشترکی را در توسعه دانش، گسترش دیدگاه‌ها و بهبود زندگی ما به اشتراک می‌گذارند. آنها به روش‌های متفاوت اما تکمیلی به بررسی و درک جهان می‌پردازند، که به ما امکان می‌دهد جهان را به شکلی واضح‌تر ببینیم و به بهبود آن کمک کنیم.

وقتی دانشمندان در مورد منشاء ایده‌های خود فکر می‌کنند، به طور منظم از زبانی استفاده می‌کنند که با زبان مورد استفاده توسط هنرمندان همخونی دارد. علم و هنر هر دو از فرآیندهای خلاقی مشابهی بهره‌مند هستند که شامل "بررسی، علاقه‌مندی، فعالیت، محدودیت، غربالگری ایدهها، روشن شدن، اثبات و به ثمر رساندن" می‌شوند.

چشم‌انداز به عنوان نخستین بذر یک ایده عمل می‌کند. انگیزه برای حل مسئله‌ای که توسط ایده نماینده می‌شود، نشأت می‌گیرد. فعالیت شامل یک سری تلاش‌ها برای حل مسئله است. محدودیت در درک این موضوع مشخص می‌شود که برای کارکردن یک راه‌حل، چیزی بیشتری نیاز است. جوجه‌کشی به زمانی اشاره دارد که برای رشد ایده در ذهن خالق فرصت می‌دهد. روشنایی لحظه‌ای از الهام است که راهی برای غلبه بر محدودیت فراهم می‌کند. تأیید به معنای استفاده مجدد از محدودیت برای کار به سمت یک راه‌حل است. رسیدن لحظه‌ای است که در آن مشکل حل می‌شود و آها می‌گویید.

"از نظر نورولوژی، نه تنها مفهوم، بلکه خلاقیت در انسان توانسته است به صورت برنامه‌ریزی شده طراحی شود."

این فرآیند متداولی از انگیزه خلاق برای حل مسائل جزء ویژگی‌های انسان است. علم کلام یکی از حوزه‌های مطالعاتی است که می‌تواند بینش‌های مرتبط با این جنبه از انسانیت را ارائه دهد. در قرون وسطی، فلاسفه سعی کردند وجود یک خدا را اثبات کنند. بدون توجه به دیدگاه مذهبی شما، علم طبیعی ممکن است به عنوان تلاشی برای برطرف کردن ترس از ناشناخته در نظر گرفته شود. نقش هنر در دیدن دنیا به وضوح مشهود است و علم نیز سعی می‌کند بهتر دنیای طبیعی را درک کند. بنابراین، هدف خلاقیت در هنر و علم هر دو به روش‌های مختلفی برای روشن شدن وضعیت انسان و رابطه انسان با دنیای طبیعی است.

درباره تام مک‌لیش

تام مک‌لیش یکی از مهم‌ترین شخصیت‌ها در حوزه فیزیک نظری و فلسفه طبیعی است. وی به عنوان استاد دانشگاه یورک در انگلستان، دستاوردهای بسیار مهمی در زمینه تحقیقات علمی و مطالعات بین‌رشته‌ای داشته است.
یکی از ویژگی‌هایی که مک‌لیش را از دیگران متمایز می‌کند، علاقه‌مندی‌های گسترده تحقیقاتی اوست. اگرچه تخصص اولیه اش در زمینه فیزیک نظری است، اما کنجکاوی او به سمت زمینه‌های مختلف می‌رود و تلاقی‌های میان رشته‌ها را بررسی می‌کند. کار مک‌لیش همچنین شامل رویکردی بین‌رشته‌ای است و با توجه به جنبه‌های فلسفی و فرهنگی علم، دیدگاهی کل‌نگر دارد. وی با جامعه علمی، صنعت‌گران و عموم مردم نیز تعامل دارد تا به گفتگو و درک متقابل کمک کند.
به طور کلی مک‌لیش تجسم همکاری بین‌رشته‌ای است و تخصص خود در فیزیک نظری را با بررسی فلسفه، تاریخ و انسانیات ترکیب می‌کند. کار او نه تنها به پیشرفت علم کمک می‌کند، بلکه به بررسی جنبه‌های انسانی و پیامدهای گسترده دانش علمی نیز می‌پردازد.