گروه و تیم دو مفهوم مختلف در حوزه مدیریت و کار با دیگران هستند. هر دو مفهوم به یک گروه از افراد اشاره دارند، اما با توجه به ویژگی‌های آن‌ها، تفاوت‌هایی وجود دارد.

گروه به معنای یک مجموعه از افراد است که در کنار هم مشغول به کار هستند، اما هدف و ماموریت آن‌ها ممکن است متفاوت باشد و هر فرد به صورت مستقل، برای دستیابی به هدف خود، فعالیت می‌کند. در این حالت، هماهنگی بین افراد کمتر بوده و هر فرد به صورت مستقل و برای هدف شخصی‌اش فعالیت می‌کند. مثال‌هایی از گروه‌ها عبارتند از یک گروه از فردانی که با هم برای تک تک پروژه‌ها در یک شرکت کار می‌کنند یا یک گروه از دانشجویانی که در یک دوره آموزشی درس می‌خوانند.

تیم به معنای یک مجموعه از افراد است که با هدف مشترکی در کنار هم فعالیت می‌کنند و به صورت هماهنگ به دستیابی به هدف مشترک خود می‌پردازند. در تیم، هر فرد با توجه به تخصص و توانایی خود، به دستیابی به هدف مشترک کمک می‌کند و هماهنگی بین اعضا بیشتر است. در این حالت، هر فرد به عنوان یک عضو از یک تیم بازی می‌کند و همگرایی بیشتری بین اعضا وجود دارد. مثال‌هایی از تیم‌ها عبارتند از یک تیم فوتبال، یک تیم پژوهشی در یک دانشگاه یا یک تیم پروژه در یک شرکت.

به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین گروه و تیم این است که در گروه، هر فرد به صورت مستقل کار می‌کند و هدف او ممکن است با هدف دیگر اعضای گروه متفاوت باشد، در حالی که در تیم، هر فرد به صورت هماهنگ و با هدف مشترکی در کنار دیگران کار می‌کند.

تعریف گروه

در علم رفتار سازمانی، گروه به عنوان یک مجموعه از افرادی تعریف می‌شود که با هم در کنار یکدیگر به یک هدف مشترک کار می‌کنند. در واقع، گروه در رفتار سازمانی به عنوان یک واحد مهم شناخته می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و موفقیت سازمان دارد.

برخی از مفهوم‌های مهمی که در تعریف گروه در علم رفتار سازمانی مطرح می‌شوند عبارتند از:

- هم‌افزایی (Synergy): به معنای افزایش عملکرد و کارایی گروه نسبت به عملکرد فردی اعضای گروه است.

- هویت گروهی (Group identity): این مفهوم به این معنی است که اعضای گروه احساس می‌کنند به یک گروه تعلق دارند و هویتی مشترک با گروه دارند که ممکن است از هویت فردی آن‌ها متفاوت باشد.

- تعهد گروهی (Group commitment): به معنای تعهد اعضای گروه به هدف مشترک گروه و تلاش برای دستیابی به آن است.

- هماهنگی گروهی (Group coordination): به معنای هماهنگی و همکاری بین اعضای گروه در جهت دستیابی به هدف مشترک است.

از منظر بزرگان رفتار سازمانی نیز، گروه به عنوان یک مجموعه از افراد تعریف می‌شود که با هم برای دستیابی به هدفی مشترک کار می‌کنند. به طور کلی، بزرگان رفتار سازمانی به گروه‌ها به عنوان یکی از شاخه‌های مهم تحقیقاتی در رفتار سازمانی توجه ویژه‌ای داشته‌اند.

در علم رفتار سازمانی، گروه به‌عنوان یک واحد مهم شناخته می‌شود که در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طور فعال وجود دارد و نقش مهمی در عملکرد و موفقیت آن‌ها ایفا می‌کند. به‌طور کلی، گروه‌ها می‌توانند از طریق افزایش هم‌افزایی، هویت گروهی، تعهد گروهی و هماهنگی گروهی که در تعریف گروه در علم رفتار سازمانی ذکر شد، تأثیر مثبتی بر عملکرد و عملکرد سازمان داشته باشند.

همچنین، در رفتار سازمانی تحقیقات زیادی بر روی ویژگی‌ها و رفتارهای گروهی صورت گرفته است. برای مثال، تحقیقاتی انجام شده است که نشان می‌دهد گروه‌هایی که با هم‌افزایی بیشتری در عملکرد خود دارند، عملکرد بهتری نسبت به گروه‌هایی دارند که این ویژگی را ندارند. همچنین، تحقیقات دیگری نشان می‌دهد که هویت گروهی و تعهد گروهی نقش مهمی در افزایش حضور و تلاش اعضای گروه دارند.

1. "گروه به مجموعه ای از افراد اطلاق می‌شود که با هم دور هم جمع شده‌اند، اما هدف و اهدافشان مشترک نیستند و مسئولیت هر کدام از اعضا به صورت جداگانه تعیین می‌شود." - کنت گریم، دانشگاه واشنگتن

2. "گروه به مجموعه‌ای از افراد اطلاق می‌شود که با هم کار می‌کنند و با هم تعامل دارند، اما هدف و اهدافشان ممکن است متفاوت باشد." - رابینز و جاجز، کتاب مدیریت رفتار سازمانی

3. "گروه به مجموعه‌ای از افراد اطلاق می‌شود که به صورت موقت با هم کار می‌کنند و هدف‌هایشان ممکن است متفاوت باشد." - استیون رابینز، دانشگاه ساندیگو

4. "گروه به مجموعه‌ای از افراد اطلاق می‌شود که به جای اینکه به صورت فردی کار کنند، با هم همکاری می‌کنند و برای دستیابی به هدف‌های مشترک، با یکدیگر تعامل دارند." - کاترین کاتز، دانشگاه هاروارد

5. "گروه به مجموعه‌ای از افراد اطلاق می‌شود که به صورت موقت با هم کار می‌کنند، اما هدف و اهدافشان ممکن است متفاوت باشد." - دکتر مارگارت جی. ویت، دانشگاه پنسیلوانیا.

در این راستا، مفاهیمی مانند اعتماد، تعامل، تعارض، تعهد، قدرت و تأثیر گروهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و رفتارهای اعضای گروه در سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. بنابراین، تحقیقات رفتار سازمانی بر روی گروه‌ها غنی و پربار بوده و این موضوع به ما کمک می‌کند تا بهتر درک کنیم که چگونه گروه‌ها می‌توانند به عملکرد و موفقیت سازمان کمک کنند.

تعریف تیم

تیم به عنوان یک مجموعه از افراد تعریف می‌شود که با همدیگر برای دستیابی به هدف مشترک کار می‌کنند. تیم‌ها معمولاً از حداقل سه نفر تشکیل شده و افراد آن‌ها در تعامل با یکدیگر برای دستیابی به هدف مشترک، به‌صورت فعال همکاری می‌کنند.

در این راستا، دون مک‌کورمیک، محقق و استاد دانشگاه کارولینای شمالی، تیم را به شکلی تعریف کرده است که می‌گوید: "تیم به معنای گروهی از افراد است که با همدیگر برای دستیابی به هدف مشترکی کار می‌کنند و هرکدام از اعضای این گروه، مسئولیتی را برای دستیابی به این هدف به عهده دارد."

همچنین، جان کاتزنباخ، دانشمند رفتار سازمانی، تیم را به شکلی تعریف کرده است که می‌گوید: "تیم به معنای گروهی از افراد است که با همدیگر برای دستیابی به هدف مشترکی کار می‌کنند و در این راه، هریک از اعضای تیم، نقش وظیفه‌ای مشخصی را برای دستیابی به این هدف ایفا می‌کنند و برای این کار با یکدیگر همکاری می‌کنند."

در مقابل، گروه به عنوان یک مجموعه از افراد تعریف می‌شود که با هم در کنار یک هدف مشترک کار می‌کنند، اما به‌صورت فردی و مستقل مسئولیت انجام وظایف خود را بر عهده دارند. بنابراین، تفاوت اصلی بین تیم و گروه در این است که در تیم‌ها، هماهنگی و همکاری بین اعضا برای دستیابی به هدف مشترک بسیار مهم‌تر از فعالیت فردی است.

تیم در رفتار سازمانی به عنوان یک واحد مهم شناخته می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و موفقیت سازمان دارد. تیم‌ها معمولاً برای دستیابی به هدفی مشترک تشکیل می‌شوند و از اعضایی تشکیل شده‌اند که به‌صورت فعال با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، به دستیابی به هدف مشترک می‌پردازند.

تحقیقات نشان می‌دهد که تشکیل تیم‌ها، به‌طور کلی، از هم‌افزایی، هویت گروهی، تعهد گروهی و هماهنگی گروهی استفاده می‌کنند. هم‌افزایی به معنای افزایش عملکرد و کارایی تیم نسبت به عملکرد فردی اعضای تیم است. هویت گروهی به معنای احساس اعضای تیم از تعلق به تیم و هویت مشترک با آن است. تعهد گروهی به معنای تعهد اعضای تیم به هدف مشترک تیم و تلاش برای دستیابی به آن است. هماهنگی گروهی به معنای هماهنگی و همکاری بین اعضای تیم در جهت دستیابی به هدف مشترک است.

تیم‌ها معمولاً از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند و به‌صورت مداوم برای بهبود عملکرد خود تلاش می‌کنند. در این راستا، تیم‌ها معمولاً از فرآیندهایی مانند بازخورد، ارزیابی عملکرد، توسعه شخصی و توسعه تیم استفاده می‌کنند. همچنین، تیم‌ها معمولاً از مفاهیمی مانند اعتماد، تعامل، تعارض، تعهد، قدرت و تأثیر گروهی نیز استفاده می‌کنند و رفتارهای اعضای تیم در سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

بنابراین، تیم‌ها به عنوان یک واحد مهم در رفتار سازمانی تأثیر بسزایی بر عملکرد و موفقیت سازمان دارند و برای دستیابی به این هدف، از فرآیندها و مفاهیم مختلفی استفاده می‌کنند.