کارآفرینی به معنای فرآیند شناسایی فرصت‌های کسب و کار، طراحی و ایجاد کسب و کار جدید، بهره‌برداری و رشد آن است. در واقع، کارآفرینی به فرآیندی گفته می‌شود که فرد با شناسایی یک فرصت کسب و کار، طراحی مدل کسب و کار، تأمین منابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از آن و پیگیری رشد و توسعه آن می‌پردازد.
کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع مختلف شناخته شده است. این فرآیند با شناسایی فرصت‌های کسب و کار، ایجاد کسب و کار جدید و نوآورانه، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، تحقق رویاهای افراد و بهبود شرایط زندگی جامعه در کل، همراه است. افرادی که به عنوان کارآفرین فعالیت می‌کنند، معمولاً خلاق، خودمختار، پرانرژی و برای رسیدن به هدف‌های خود، تمایل دارند به ریسک‌پذیری و تلاش برای پیشرفت و رشد. در کل، کارآفرینی به عنوان یک فرآیند مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی، برای جوامع مختلف بسیار مهم است.

تعریف کارآفرینی از منظر بزرگترین کارآفرینان جهان

 • اریک ریس، مؤسس شرکت لوگوپدیا: 

"کارآفرینی، یافتن فرصت‌هایی است که دیگران از آن‌ها غافلند و بهبود آن‌ها را تلاش می‌کنید، در حالی که سایران وجود فرصت را نمی‌پذیرند یا نمی‌توانند آن را به عمل بیاورند."

 • ریچارد برانسون، مؤسس شرکت ویرجین گروپ: 

"کارآفرینی به معنای تلاش برای خلق یک جهان بهتر است. با شناسایی فرصت‌ها، برنامه‌ریزی، تلاش و کارکرد برای ایجاد چیزی جدید، ما می‌توانیم به دنبال رویای خود برویم و به دیگران الهام بخشیم."

 • ستیو جابز، مؤسس شرکت اپل: 

"کارآفرینی به معنای این است که شما با تمرکز بر روی چیزی که می‌خواهید ایجاد کنید، تمام انرژی خود را به کار می‌بندید و به دنبال رسیدن به آن تلاش می‌کنید. شما باید به چیزی که در حال ایجاد آن هستید، علاقه‌مند و انگیزه‌دار باشید و همیشه در حال بهبود آن باشید."

 • بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت: 

"کارآفرینی به معنای یافتن راه‌های جدید برای حل مسائل است. در واقع، کارآفرینی به فرآیندی گفته می‌شود که با شناسایی یک مسئله یا نیاز، تلاش برای یافتن راه‌حلی کارآمد، ایجاد کسب و کار جدید و توسعه آن می‌پردازد. کارآفرینان معمولاً به دنبال ایجاد چیزی نوآورانه و مفید هستند که به افراد و جامعه کمک کند، و برای رسیدن به هدف خود، تمایل دارند به ریسک‌پذیری، خلاقیت و تلاش بی‌وقفه."

تعریف کارآفرینی از منظر بزرگترین اندیشمندان کارآفرینان

اصطلاح کارآفرینی (Entrepreneurship) در اواخر قرن 17 میلادی در فرانسه مطرح شد. واژه کارآفرین (Entrepreneur) در آن زمان به معنای شخصی که مسئولیت ساخت و تولید را بر عهده داشت و با پذیرش ریسک، کسب و کاری را راه‌اندازی می‌کرد، استفاده می‌شد. اما مفهوم کارآفرینی به عنوان یک حوزه مطالعاتی و علمی، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شکل گرفت و توسط دانشمندانی همچون پیتر دراکر و دیوید بیرچینال تعریف شد. در این دوره، مفاهیمی همچون شناسایی فرصت‌های کسب و کار، طراحی و توسعه مدل کسب و کار، تأمین منابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و رشد و توسعه کسب و کار به عنوان اجزای اصلی کارآفرینی شناخته شدند. اما می‌توان گفت که واژه کارآفرینی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت.
در تعریف کارآفرینی توسط دیوید بیرچینال نیز در کتاب "Entrepreneurship: A Social and Economic Perspective" به شرح زیر است: "کارآفرینی به معنای شناسایی، ارزیابی، بهره‌برداری و توسعه فرصت‌های کسب و کار جدید به وسیله افرادی است که از نظر رویکرد، قابلیت، تغییرپذیری و خلاقیت، از متوسط جامعه بیشتر هستند."
در سال ۱۹۸۵، ویلیام بی. گرم، بنیان‌گذار شرکت اینتل و هاوارد، کارآفرینی را به عنوان "فرآیند شناسایی فرصت‌های کسب و کار جدید، طراحی و توسعه مدل کسب و کار، تأمینمنابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و رشد و توسعه کسب و کار" تعریف کرد.
در دهه ۱۹۹۰، متخصصان دیگری مانند جوزف شومپتر و پیتر دکر نیز به مطالعه و توسعه حوزه کارآفرینی پرداختند و تعریفی مشابه با گرم و دراکر ارائه دادند. در کتاب "Innovation and Entrepreneurship"، جوزف شومپتر کارآفرینی را به عنوان "فرآیند شناسایی فرصت‌های کسب و کار، طراحی و توسعه مدل کسب و کار، تأمین منابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و پیگیری رشدو توسعه کسب و کار" تعریف کرد. پیتر دکر نیز در کتاب "The Entrepreneurial Mind" کارآفرینی را به عنوان "فرآیند شناسایی فرصت‌های کسب و کار، طراحی و توسعه مدل کسب و کار، تأمین منابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و رشد و توسعه کسب و کار" تعریف کرد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، با توسعه اینترنت و فناوری‌های نوین، حوزه کارآفرینی نیز تحت تأثیر و تغییر قرار گرفت و تعریف‌های جدیدی برای کارآفرینی ارائه شد. به عنوان مثالث این حوزه، جفری تیمپلتون در کتاب "The Entrepreneurial Mindset" کارآفرینی را به عنوان "فرآیند شناسایی فرصت‌های نوآورانه و استفاده از آن‌ها برای ایجاد کسب و کار جدید و موفق" تعریف کرد. همچنین، ویلیام بی. گرم در کتاب "From Innovation to Cash Flows" کارآفرینی را به عنوان "فرآیند شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های کسب و کار جدید" تعریف کرد. مهمترین ویژگی‌های کارآفرینان نیز به تدریج مورد توجه قرار گرفت و به عنوان خلاق، پرخاشگر، پرمخاطره، متعهد و سرزنده شناسایی شد.

 • جوزف شومپتر، پدر مدیریت مدرن: 

"کارآفرینی به معنای شناسایی فرصت‌های کسب و کار و بهره‌برداری از آن‌ها با استفاده از منابع مختلف برای ایجاد ارزش و ساختار سازمانی است. به عبارت دیگر، کارآفرینی به فرآیندی گفته می‌شود که شامل شناسایی فرصت‌ها، ایجاد مدل تجاری، تأمین منابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و پیگیری رشد و توسعه آن‌ها می‌باشد."

 • ویلیامبی. گرم، از بنیان‌گذاران شرکت‌های مشهور اینتل و هاوارد: 

"کارآفرینی به معنای شناسایی مسئله‌هایی است که می‌توان با ایجاد یک کسب و کار جدید به آن‌ها پاسخ داد. در واقع، کارآفرینی به فرآیندی گفته می‌شود که با شناسایی مسئله‌های جدید و ایده‌های خلاقانه، تلاش برای ایجاد کسب و کار نوآورانه و موفق و توسعه آن با استفاده از منابع مختلف، می‌پردازد."

 • پیتر دکر، متخصص معروف مدیریت: 

"کارآفرینی به معنای شناسایی فرصت‌هایی است که می‌توان با ایجاد ایده‌های نوآورانه به آن‌ها پاسخ داد. در این فرآیند، کارآفرینان باید با شناسایی فرصت‌ها، طراحی و توسعه مدل کسب و کار، تأمین منابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و رشد و توسعه کسب و کار، موفقیت خود را تضمین کنند."

 • دیوید مک‌کللند، مؤسس شرکت دیل: 

"کارآفرینی به معنای ایجاد ارزش و ایجاد فرصت‌های کسب و کار جدید است. در واقع، کارآفرینی به فرآیندی گفته می‌شود که با شناسایی فرصت‌های جدید، ایجاد مدل تجاری، تأمین منابع مالیو انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و رشد و توسعه کسب و کار، به ایجاد ارزش برای خود و جامعه کمک می‌کند."

 • جفری تیمپلتون، متخصص معروف کارآفرینی: 

"کارآفرینی به معنای شناسایی فرصت‌های نوآورانه و استفاده از آن‌ها برای ایجاد کسب و کار جدید و موفق است. در این فرآیند، کارآفرینان باید با استفاده از منابع مختلف، ایده‌های خلاقانه خود را به موفقیت تبدیل کنند و به رشد و توسعه کسب و کار خود بپردازند."

همه این تعریف‌ها بر این اصل تأکید می‌کنند که کارآفرینی یک فرآیند جدید، نوآورانه و خلاقانه است که به شناسایی فرصت‌های کسب و کار، ایجاد مدل تجاری، تأمین منابع مالی و انسانی، بهره‌برداری از فرصت‌ها و پیگیری رشد و توسعه کسب و کار می‌پردازد. هدف اصلی کارآفرینان، ایجاد ارزش و ایجاد فرصت‌های جدید برای خود و جامعه است.

برترین کتاب‌های کارآفرینی


در حوزه کارآفرینی، بسیاری از کتاب‌های مفید و کاربردی وجود دارند. در زیر، به برخی از برترین کتاب‌های حوزه کارآفرینی اشاره می‌کنم:

 • "کارآفرینی، راهبرد و تکنیک‌ها" نوشته پیتر دارکر
 • Innovation and Entrepreneurship

در این کتاب، دراکر به بررسی مفاهیم کارآفرینی، ایده‌پردازی، توسعه کسب‌وکار و مدیریت کسب‌وکار می‌پردازد. وی در این کتاب، به بررسی روش‌های ایجاد ایده، ارزیابی ایده، توسعه کسب‌وکار، ایجاد رقابت‌پذیری و مدیریت کسب‌وکار می‌پردازد.

 • "کارآفرینی اصول و روش‌ها" نوشته آنترپرنور و دشنی 
 • Entrepreneurship: Theory, Process, Practice

این کتاب به عنوان یکی از مرجع‌های اصلی حوزه کارآفرینی شناخته می‌شود و شامل مطالبی درباره تاریخچه کارآفرینی، مفاهیم اصلی کارآفرینی، فرایند کارآفرینی و روش‌های موفقیت در کارآفرینی است.

 • "مدیریت کسب‌وکار کوچک" نوشتر و مور 
 • Small Business Management

این کتاب به عنوان یکی از برترین کتاب‌های حوزه کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار کوچک شناخته می‌شود. در این کتاب، مطالبی درباره تحلیل محیط کسب‌وکار، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش، مدیریت مالی و مالیاتی و موارد دیگر مربوط به مدیریت کسب‌وکار کوچک آورده شده است.

 • "راهنمای کارآفرینی" نوشته نیوتن و بوردی 
 • The Entrepreneur's Guide 

این کتاب شامل مفاهیم و اصول کارآفرینی، مراحل ایجاد کسب‌وکار، تجزیه‌و تحلیل بازار، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، مدیریت مالی و مالیاتی، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی و موارد دیگر است. این کتاب به عنوان یک راهنمای کاربردی برای کارآفرینان و مدیران کسب‌وکار شناخته می‌شود.

 • "هوش کسب‌وکاری" نوشته برادفورد 
 • Business Model Generation 

این کتاب به عنوان یکی از بهترین کتاب‌های حوزه کسب‌وکاری شناخته می‌شود و برای کارآفرینان و مدیران کسب‌وکار بسیار مفید است. در این کتاب، مفاهیمی درباره مدل کسب‌وکار، اجزای مدل کسب‌وکار، ارزشیابی مدل کسب‌وکار و موارد دیگر مربوط به هوش کسب‌وکاری آموزش داده می‌شود.

 • "استارتاپ های لاکچری" نوشته فاطمه شمس 
 • Luxury Startups

این کتاب به عنوان یکی از برترین کتاب‌های حوزه کارآفرینی در زمینه استارتاپ های لاکچری شناخته می‌شود. در این کتاب، مفاهیمی درباره تاریخچه صنعت لوکس، فرصت‌های کارآفرینی در زمینه لوکس، معرفی برخی از استارتاپ های موفق در زمینه لوکس و موارد دیگر مربوط به کارآفرینی در زمینه لوکس آورده شده است.

 • "الگوهای کسب‌وکار جدید" نوشته الکساندر اوسترالدر و ووجیک 
 • New Business Models

این کتاب به بررسی الگوهای کسب‌وکار جدید و نوآورانه می‌پردازد. در این کتاب، مفاهیمی درباره تغییرات در بازار و جامعه، الگوهای کسب‌وکار جدید، استفاده از فناوری در کسب‌وکار و موارد دیگر مربوط به کارآفرینی و نوآوری در کسب‌وکار آورده شده است.

 • "راهنمای نوآوری و کارآفرینی" نوشته دویچ و هوپکینز 
 • Innovation and Entrepreneurship

این کتاب به بررسی روش‌های نوآوری و کارآفرینی در کسب‌وکار می‌پردازد. اسپیتالی (David J. Teece)، یکی از متخصصان برجسته حوزه کارآفرینی و استراتژیک است. این کتاب بر اساس چهارچوب تحلیلی معروف توسط این متخصص به نام مدل تکاملی دارایی‌ها (Asset Evolution Model) نوشته شده است و به بررسی مفاهیمی همچون استراتژی، نوآوری، مزیت رقابتی، تکنولوژی و سازمان‌دهی در کسب‌وکار می‌پردازد.

 • "قوانین شکست خوردن : چگونه کارآفرینان کسب‌وکارهای بزرگ را بنا می‌کنند" نوشته دیوید سی. هالند
 •  Breaking the Rules: How Entrepreneurs Build a Great Business in a World of Risk

در این کتاب به بررسی روش‌ها و استراتژی‌های کارآفرینان برای ساختن کسب‌وکارهای بزرگ و موفق در دنیای پرریسک امروزی می‌پردازد. در این کتاب، نویسنده با بررسی مطالعات موردی از کارآفرینان موفق، راهکارهایی برای شکستن قوانین رایج و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و نوآورانه را ارائه می‌دهد.

 • "استراتژی کسب‌وکار" نوشته مایکل پورتر 
 • Business Strategy: The Three Key Questions and How to Answer Them

این کتاب به بررسی مفاهیم استراتژی کسب‌وکار و روش‌های تعیین استراتژی کسب‌وکار می‌پردازد. مایکل پورتر، یکی از برجسته‌ترین استادان حوزه استراتژیک در دنیاست و در این کتاب، به بررسی سه سوال اصلی درباره استراتژی کسب‌وکار، یعنی "هدف کسب‌وکار چیست؟"، "چگونه در بازار رقابتی موفق می‌شویم؟" و "چگونه از منابع خود بهینه استفاده می‌کنیم؟" می‌پرداز11. "استارتاپ را خریداری کنید" نوشته جیفری بیو (Buy Then Build: How Acquisition Entrepreneurs Outsmart the Startup Game)، به بررسی راهکارهای کارآفرینان برای شروع یک کسب‌وکار با خریداری یک شرکت موجود می‌پردازد. این کتاب به بررسی مزایا و معایب خریداری شرکت‌های موجود و روش‌های موفق برای انتخاب و خریداری شرکت‌های مناسب می‌پردازد.

 • "استارتاپ دو دقیقه‌ای" نوشته الکس ورانو 
 • The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

به بررسی روش‌های نوآورانه و کارآزموده برای ساخت کسب‌وکارهای موفق می‌پردازد. در این کتاب، الکس ورانو به بررسی روش‌های کاهش هزینه و زمان راه‌اندازی کسب‌وکار، بهبود فرایندهای توسعه محصول و خدمات، آزمون فرضیه‌ها و مدیریت ریسک در کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازد.

 • "کسب‌وکارهای نوین" نوشته استیون بلانک 
 • The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win

به بررسی روش‌های نوآورانه برای توسعه و رشد کسب‌وکارهای نوین می‌پردازد. در این کتاب، استیون بلانک به بررسی چهار مرحله اصلی در فرایند توسعه کسب‌وکار، یعنی تعریف بازار، تعیین بازار هدف، تست فرضیه‌ها و توسعه محصول می‌پردازد.

 • "زندگی مشترک با کارآفرینی" نوشته برد بارنت 
 • The Lean Entrepreneur: How to Make Your Startup Succeed Without Losing Your Sanity

به بررسی روش‌های نوآورانه برای توسعه کسب‌وکارهای نوین با بهره‌گیری از استراتژی‌های کاهش هزینه و جذب مشتری می‌پردازد. در این کتاب، برد بارنت به بررسی روش‌های توسعه محصول، بازاریابی، مدیریت مالی و مالیاتی و موارد دیگر مربوط به کارآفرینی در دنیای امروز می‌پردازد.

 • "راهنمای سرمایه‌گذاری دربازار سهام" نوشته بنجامین گراهام 
 • The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing

این کتاب به بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام و ارزش‌گذاری شرکت‌ها می‌پردازد. بنجامین گراهام، یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سهام در تاریخ بوده و در این کتاب، به بررسی روش‌های تحلیل ارزش شرکت‌ها، انتخاب سهام با ارزش افزوده بالا و مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری می‌پردازد.

 • "مدیریت مالی برای کارآفرینان" نوشته گری هامل 
 • Financial Management for Entrepreneurs

 این کتاب به بررسی مفاهیم مدیریت مالی برای کارآفرینان می‌پردازد. گری هامل، استاد مدیریت مالی در دانشگاه هاروارد است و در این کتاب، به بررسی مفاهیم اساسی مالیات، مدیریت سرمایه، برنامه‌ریزی مالی، تجزیه و تحلیل نقدینگی و مدیریت ریسک مالی برای کارآفرینان می‌پردازد.

 • "راهنمای کارآفرینی" نوشته پیتر تئیل 
 • Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future 

این کتاب به بررسی روش‌های نوآورانه و کارآفرینانه برای ساخت کسب‌وکارهای موفق می‌پردازد. پیتر تئیل، یکیاز کارآفرینان برجسته و موسس شرکت‌های معروفی همچون PayPal و Palantir است. در این کتاب، وی به بررسی مفاهیمی همچون نوآوری، رشد، تکنولوژی، بازاریابی و مدیریت زمان در کسب‌وکارهای نوین می‌پردازد و روش‌های موفق برای شکل دادن به آینده را بررسی می‌کند.