امیل دورکیم در 15 آوریل 1858 در اپینال فرانسه متولد شد. او در خانواده ای یهودی ثروتمند بزرگ شد و پدرش خاخام بود. دورکیم در مدرسه عالی فلسفه در پاریس تحصیل کرد و در آنجا تحت تأثیر کار فیلسوفانی مانند امیل بود. بارت و جان استوارت میل.

پس از فارغ التحصیلی، دورکیم به عنوان معلم در دبیرستان تدریس کرد و سپس به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه بوردو مشغول به کار شد. در سال 1893، او اولین کرسی جامعه شناسی را در دانشگاه سوربن ایجاد کرد. دورکیم تا زمان مرگش در سال 1917 در این سمت باقی ماند.

دورکیم یکی از بنیانگذاران جامعه شناسی مدرن است. او به دلیل تأکید بر اهمیت مطالعه جامعه به عنوان یک کل و برای توسعه روش های علمی برای مطالعه جامعه شناخته شده است. 

برخی از مهمترین آثار دورکیم عبارتند از:

  • تقسیم کار در جامعه (1893)
  • قواعد روش جامعه شناسی (1895)
  • خودکشی (1897)
  • صور بنیادی حیات دینی (1912)

کار دورکیم تأثیر عمیقی بر رشته جامعه شناسی داشته است. نظریه های او در مورد انسجام اجتماعی، انحراف و خودکشی همچنان توسط جامعه شناسان امروز مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد.

دورکیم در 15 نوامبر 1917 در پاریس فرانسه درگذشت. او 59 ساله بود.

 تحلیل ساختارهای اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، نقش اجتماعی، و اثرات اجتماعی بر رفتار و اعمال افراد تأکید دارد. او نظریات و تحقیقات خود را در حوزه‌های مختلفی از جمله تعداد و طبیعت جرایم، انتحار، اختلالات اجتماعی، نقش تعالیم دینی در جامعه و اثرات آن بر اندیشه و رفتار افراد، مورد بررسی قرار داد.

به عنوان بنیانگذار سازمان‌دهی جامعه‌شناسی به عنوان علمی مستقل، دورکیم به مفهوم انتقادی از جامعه، نقش اجتماعی و نیاز افراد به ارتباطات اجتماعی توجه ویژه‌ای داشت. او با تأکید بر اهمیت ارزش‌ها، نرم‌افزارهای اجتماعی و نظم اجتماعی، به بررسی اثرات اجتماعی و تعیین ضوابط و قوانین در جامعه پرداخت.


به عنوان یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی، دورکیم به ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی مانند تحلیل علمی دقیق، نظریه‌پردازی و مطالعه در مقیاس وسیع شهرت دارد. او با رویکرد علمی و بر اساس شواهد و آمار، مفاهیمی همچون "انگیزه اجتماعی" و "اندیشه‌های جمعی" را به بررسی و توضیح رفتارهای اجتماعی ارتباط داد.

دورکیم در طول زندگی خود تعداد زیادی اثر بزرگ تألیف کرد، از جمله کتاب "اصول روش‌شناسی جامعه‌شناختی" (The Rules of Sociological Method) و "انتحار: یک بررسی اجتماعی" (Suicide: A Study in Sociology). آثار وی رویکردهای نوینی را در علم جامعه‌شناسی ارائه میکنند و تأثیر قابل توجهی در توسعه و پیشرفت این حوزه داشته‌اند.

دورکیم همچنین در توضیح و تبیین مفهوم "انحراف اجتماعی" و تأثیرات آن بر جامعه، نقش تعالیم دینی و اهمیت ارتباطات اجتماعی تحقیقات گسترده‌ای انجام داد. او به عنوان یکی از نخستین جامعه‌شناسانی بود که به تحلیل روابط اجتماعی و نقش اجتماعی در ساختار جامعه می‌پرداخت.

هرچند که دورکیم یکی از بنیانگذاران اصلی جامعه‌شناسی مدرن است و تأثیر قابل توجهی در توسعه این علم داشته است، اما در برخی از نقاط نظرات و تحلیل‌های او مورد بحث و انتقاد قرار گرفته‌اند. برخی معتقدند که دورکیم تمایل به توضیح پدیده‌ها به صورت دلالتی و تعیینی داشته و به بررسی عوامل نهادی و ساختاری کمتر توجه کرده است.

به طور کلی، میل دورکیم به عنوان یکی از بنیانگذاران جامعه‌شناسی مدرن، با تأکید بر نظریه‌پردازی دقیق و مبتنی بر شواهد، اثر بزرگی بر تحول علم جامعه‌شناسی داشته است. نظریات و آثار او هنوز هم برای مطالعه و تحقیقات در حوزه جامعه‌شناسی بسیار ارزشمند و مفید هستند.